Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Lugema ja kirjutama õppimine
Düsleksia e. lugemisraskused
Kirjatehnika
Foorum

Nõu ja abi

Print

Lugemisühing pakub nõu ja abi mistahes küsimuses, mis on seotud lapse arenguga, kõnega, lugemis- ja kirjutamisoskuse kujunemisega, kõikide elanikkonna gruppide kirjaoskuse ja meediakasutusega. Ühing koondab erinevate elualade asjatundjaid, kes otsivad lahendusi koostöös.

Nõu ja abi saab nii kodulehe kaudu kui ka telefoni ja meilivahetuse teel.

Siinses kodulehe osas toome välja mõne teema, mille osas on rohkem küsimusi esitatud, nagu lugema ja kirjutama õppimine, lugemisraskused ja kirjatehnika. Ühingu foorum võimaldab aga igal küsijal teemade ringi avardada.

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt