Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Kontakt
Põhikiri
Tegevus
Liikmed
Juhatus
Nõukoda
Koostööpartnerid
Osakonnad

Meie ühing

Print

 Eesti Lugemisühing:

 • ühendab erinevate elualade inimesi, kes väärtustavad lugemiskultuuri. Suurem osa neist tegeleb oma kutsetöös lugemise-kirjutamise (kirjaoskuse) õpetamise, arendamise ja uurimisega.
 • on asutatud 1992. aastal; kuulub Rahvusvahelisse Lugemisühingusse (International Literacy Association/ ILA) ja ILA Euroopa Arenduskomiteesse (International Development in Europe Committee/ IDEC)
 • on Vabaühenduste Liidu liige ja järgib Vabaühenduste eetikakoodeksit
  https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

 

Missioon:

 • laste, noorukite ja täiskasvanute kirjaoskuse arengu toetamine koolituste ja nõustamise kaudu;
   
 • kirjutamise  ning lugemise probleeme kajastava teabe vahendamine;
   
 • Lugemist, kirjaoskust ja keelelist pädevust puudutavate teadusuuringute algatamine.

·

Visioon:

Lugemisühing on Eesti üldsuses tuntud kui professionaalsust taotlev ja kirjaliku keskkonna muutustega kiirelt kaasaminev organisatsioon, mis koolitab ja nõustab ning jagab oma üritustel ja teabekanalites kirjaoskuse arengusse, õpetamisse ja uurimisse puutuvat teavet. 

 


 

 

 

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt