3MR projekti tegemised täies hoos

Eesti Lugemisühing on alates oktoobrist 2018 koos kolme riigiga (Belgia, Rumeenia ja Itaalia) osalenud projektis “3MR - Making the Most of the Magic of Reading”. Partnerriikide töögrupid on tegelenud pildiraamatute ettelugemise-alase õppekava ja metoodika väljatöötamisega. On toimunud neli sisukat projektikoosolekut Liege’s (Belgia), Palermos (Itaalia), Cluj’s (Rumeenia) ning üks mitmepäevane suvekool Liege’s pildiraamatute 3MR metoodika koolitajatele, kus 3MR metoodika koolitajad tutvusid kvaliteetsete pildiraamatutega ning kuulasid suurepäraseid pildiraamatute ettelugemisega tegelevaid Belgia praktikuid-eksperte. Suvekool oli hariv ning kasulik meie koolitajatele, kuna Eestis on vähe sellisel tasemel laste pildiraamatuid.


Loodud on projekti eesmärke ja väljundeid tutvustav ingliskeelne koduleht readingmagic.eu ning paberkandjal eestikeelne voldik.


Lugemisühing on tutvustanud 3MR projekti lasteaedades, kodulehel ja iga-aastasel konverentsil, 3MR Eesti Facebooki grupis Pildiraamatu maagid ning pabermeedia vahendusel Õpetajate Lehes. Samuti on toimunud kaks rahvusvahelisel tasandil tutvustamist Balti Mere Rahvusvahelisel Kirjasoskuse Konverentsil 16.-21. jaanuaril 2020 (üks eesti- ja üks ingliskeelne töötuba).


2020. a talv möödub 3MR õppekava koolituse testimise tähe all (test-koolitajateks Jaanika Monroc, Anneli Laamann ja Liina Velner), oktoobris korraldame pildiraamatule pühendatud seminari ning seejärel on valmimas juhendmaterjalid ettelugejatele: lapsevanematele ja teistele varase kirjaoskuse toetamisega tegelevatele täiskasvanutele.

1/0