EstRa - FinRa koostöö

Soome Lugemisühing tähistas 2008. aasta lõpus oma 40-ndat aastapäeva ning selle liikmeskond küünib 1000 inimeseni.

Soome Lugemisühingu ajakiri “Kielikukko” avaldab materjale nii soome, inglise kui ka rootsi keeles ning on samuti Eestis raamatukogudes saadaval. “Kielikukkos” on ilmunud ka mitmeid Eesti autorite artikleid.

 

Alates 1992. aastast on kahe ühingu vahel tihedad erialased sidemed.

 

Toimuvad ühisseminarid, -konverentsid ja koolituspäevad ning juhatuse ühisistungid. 1998. a. märtsis toimus Tartus seminar teemal “Teksti mõistmise arendamine” ning 1999. a. jaanuaris teemal “Lugemise algus”.

foto1x.jpg