Mare Müürsepp

Amet ja asutus:
  • Randvere Kooli klassiõpetaja

 

Kontaktmarem@tlu.ee, tel 5102 148

Olen seotud lugemisühinguga selle asutamise hetkest peale aastal 1992. Nii minu õpitud eriala (algklasside õpetaja), kui ka töö ülikoolis, teaduslikud huvid ja meelelahutus on nii või teisiti seotud lugemise valdkondadega.

Kirjaoskust puudutavatest teemadest huvitab mind lugemisoskus, lugemishuvi, lugemisvara, lugemine ja muu meedia, õpetuse-kasvatuse-kirjanduse ajalugu, rahvusvaheline võrdlus igas plaanis.

Minu raamatusoovitus

Häid raamatuid on võimatu omavahel võrrelda. Hea raamat on omaette emotsionaalne tervik, millele tuleb läheneda vabalt, puhaste kätega, kavatsuseta seda millegagi võrrelda.

Teatud mõttes on kirjanduse õpetamine nurjatu tegevus, kuna alatasa tuleb põgusalt üle libiseda oma kunagisest sügavast lugemiselamusest või asetada oma hinge salavarandused kõrvuti vähemütlevate teostega, mida millegipärast kirjandusajalugudes on kõne alla võetud.

Kuna aastate lisandudes hakkab mälu tegema vingerpussi, siis soovitan täiskasvanud inimesel siiralt pidada mingi lugemisjälgede rida – kas lugemispäevikut, nagu lastel kästakse, või joonistada loetu saateks pilte ja neid virnastada, või pildistada paiku, mis meenutavad mingi raamatu tegevuspaika...

Lastekirjandusse puutuvates maailmadest on mul ilmselt kõige rohkem asja muumide juurde. Palju loeb kultuuritaust – peaaegu alati meeldib mul itaallase, grusiini vm mägede poja ja üldse sellise särtsakama rahva kirjandus. Samas – kes saab vastu soome naljale? Surm, kui seegi.

 

Minust veel

Olen kasvanud koos oma väga eriliste kaksikutega. Olen nende pealt väga palju õppinud ja nende aktiivsusest jõudu juurde saanud. Ootan iga päeva nagu imet.

Myyrsepp.jpg