ILA (end. IRA)

Eesti Lugemisühing kuulub Rahvusvahelisse Lugemisühingusse (International Reading Association/ IRA) ja IRA Euroopa Arenduskomiteesse (International Development in Europe Committee/ IDEC).

 

IRA International Reading Association on kõigile huvilistele avatud organisatsioon, mis tegeleb lugema- ja kirjutamaõpetamise ning arendamise probleemidega.
 

Kuulumine IRAsse tagab automaatselt võimaluse olla kursis värskeimate lugemisuudiste ja - uuringutega, sest IRA liikmed saavad valida erinevate kõrgetasemeliste ajakirjade vahel (RRQ, The Reading Teacher jne).  Eesti Lugemisühingu liikmed osalevad Rahvusvahelistel lugemiskonverentsidel ning teevad mitmel muul moel koostööd kolleegidega teistest riikidest (ühised projektid, uurimused jms.) 


Rahvusvaheline Lugemisühing asutati Ameerikas 1956. aastal erialase organisatsioonina.

  • Praeguseks on liikmeid 99-s riigis rohkem kui 90 000. Nende hulgas on pedagooge, psühholooge, eripedagooge, kõneterapeute, sotsiolooge, raamatukogu- kirjastus ja haridustöötajaid, mitmete erialade teadureid.

  • Eesmärk on edendada kirjaoskust ning ühendada sellealast teooriat ja praktikat. Peab peamisteks tulevikueesmärkideks oma liikmete kutsealast arendamist, partnerluse kujundamist lugemise arendamisel ja erialateabe vahendamist.

  • Ühingu peakorteri juures Newarkis Delawari osariigis asub suurimat ja rikkelikemat lugemisalast kogu omav raamatukogu.

  • IRA annab regulaarselt välja ajalehte "Reading Today" ning 4 ajakirja, millest "The Reading Teacher" ja "Reading Reasearch Quartarly" on saadaval ka Rahvusraamatukogus ja Tartu Ülikooli Raamatukogus.

  • Rahvusvahelisel Lugemisühingul on kodulehekülg aadressil: http://www.reading.org

  • IRA annab igal aastal välja preemiaid lugemise uurimise ja arendamisega tegelevatele liimetele.

  • Ühingu kongress toimub üle aasta maailma eri paigus. Viimane toimus 1998. a. suvel Jamaikal ning järgmine on plaanitud 2000. a. Uus-Meremaale.

  • IRA juures tegutseb rohkem kui 1200 nõukogu ning 46 rahvuslikku sektsiooni, mille hulka kuulub ka Eesti Lugemisühing.

  • Tihendamaks regionaalset arengut ning arvestamaks kohalike iseärasuste ja vajadustega on IRA juurde loodud regionaalsed komiteed.