Tagasiside koolitusele “Kuidas lapse lugemisoskust kodus arendada “

Tagasiside koolitusele  “Kuidas lapse lugemisoskust kodus arendada “

Kuupäev:  15.01.2020 

Toimumisaeg:  17.30 - 20.00 

Toimumiskoht:  Rõuge Põhikool

Sihtgrupp:  I kooliastme õpetajad, lapsevanemad

Koolitaja:  Kaja Kivisikk 

Koolitusel osales  16  lapsevanemat ja õpetajat

1. Palun hinnake koolitust tervikuna korraldust (info liikumine, ajakava, koht, ruumid jm)

2. Palun hinnake koolituse sisu 

3. Palun nimetage sellel koolitusel kuni 3 enim huvi pakkunud teemat 

4. Koolitusel õpitust hakkan oma töös kasutama: 

5.. Ettepanekud järgmiste koolituste jaoks

• Kõik oli tore. Oleks hea tutvustatud raamatuid ja mange lähemalt uurida’

• Sama koolitaja ja sama koht, mõnes teasel lugemise või laste abistamisega seotud teemal

• Kuidas rikastada  muukeelse lapse sõnavara

6.. Muud kommentaarid: 

• Koolitus oli tore, kasulik, huvitav. 

• Hea, et oli võimalus ka materjale kaasa saada

• Me loodame, et oled ka tulevikus valmis kaugematesse nurkadesse tulema.

• Meie ootused olid 150% täidetud. 

• Meeldis mõte, et lapsevanem ei jää murega üksi  - koolis on vajalikud inimesed olemas. 

• Saime mitmeid vahvaid mõtteid ja võtteid, kuidas kodus lapsega koos õppida nii, et nad seda tõsise töötegemise asemel mänguks peaksid. Nii vähendame enda ja lapse stressi.

• Väga meeldiv koolitaja, koolitus oli põnev ja kasulik. Suur tänu!

• Väga vajalik koolitus. Suur tänu koolitajale. Rakendan saadud võtteid oma töös. Arvan, et suurem osa tegevustest meeldib minu õpilastele vägagi.  

• Vajalik koolitus minu jaoks, palju praktilisi töid. Aitäh!

• Küll on hea, et rääkisid kui oluline igasuguse õppimise juures on õppimisvõimaluste loomina ja kodu suhtumine õppimisse kooli jms.  Küll on hea, et seda rõhutasid

• Koolitus meeldis, sest oli intensiivne ja sobiliku pikkusega (õhtuse aja kohta). Õpetajana sain enesekindlust ning konkreetseid ettepanekuid kuidas ja mis teemadel laste lugemisoskuse teemat käsitleda. Samuti sain head materjali, mida kajastada lastevanemate koosolekul või arenguvestlustel. Ühte konkreetset mängu (täring+lausete moodustamine) olen koolitusejärgselt praktiseerinud. Toimib hästi. Aitäh!

• Meeldis väga koolituse läbiviija enesekindlus, milles peegeldus kauaaegne kogemuste baas.

• Edu edaspidiseks!

• Kiidan Kajat ideede eest

•  Aitäh huvitava koolituse eest!

• Tänan koolitajat väga!