Düsleksia osakond

Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond on asutatud 6. märtsil 2004. aastal, kuulub Eesti Lugemisühingu koosseisu ja osakonna tegevus vastab Eesti Lugemisühingu põhikirjale.

I Düsleksia osakonna eesmärgid:

  1. Edendada ja levitada düsleksia alaseid teadmisi Eestis.

  2. Kaasata düsleksiaga lapsi, nende vanemaid ning täiskasvanuid aktiivselt osalema oma oskuste parendamisel.

  3. Kaasata erinevaid ühiskonnagruppe: valitsus- ja valitsusväliseid organeid ja organisatsioone, mitmesuguste erialade ja huvigruppide esindajaid, et aidata luua Eestis düsleksia-sõbralikku keskkonda.

  4. Osaleda, algatada ja toetada düsleksia alaseid uuringuid, vastavate uurimis- ja õppematerjalide väljatöötamist, kirjanduse levitamist. Osaleda ja algatada vastavaid projekte.

  5. Teha koostööd Eesti ja teiste maade vastavate organisatsioonidega.

  6. Düsleskia osakonna põhikiri

 

II Düsleksia osakonna projektid ja tegevused:

  1. Projekt Lugemismängud koostöös Kirjastusega Koolibri

  2. osaleda projektidega eestikeelsete düsleksiamaterjalide tõlkimisel

  3. korraldada Eesti Lugemisühingu aastakonverentsidel Erilise õppija töötuba. Kaasata töötoa esinejate hulka kolleege välismaalt ja Eestist.