Hea õpiku tunnused

Kaja Plado, Tartu Ülikool:

 

Hea õpik

  • vastab ainekavale, toetades seejuures ka üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist;

  • on koostöövahendiks, tööriistaks õpilasele ja õpetajale;

  • võimaldab reguleerida raskusastet, tööd lapsele jõukohastada ja klassis diferentseerida;

  • koosneb sobivalt sõnastatud tekstidest. Tekst on arendav vaid siis, kui lugeja seda mõistab, aga mõistmine pakub ka tunnetuslikku pinget;

  • võimaldab väliste abivahendite kasutamist; sisaldab vajalikul määral illustratsioone, skeeme, tabeleid, sümboleid;

  • esitab õpitoimingud osaoskuste kaupa, arvestab iga oskuse kujunemise etappe;

  • sisaldab asjakohaselt lisatud küsimusi ja korraldusi.