Konverents  “Lugemisraskus: uskumustest toetamiseni” 14.-15. oktoober 20222022-09-09T20:00:41+00:00


Eesti Lugemisühing ja Tallinna Ülikool korraldavad

 14.- 15. oktoobril 2022 

konverentsi

 ”Lugemisraskus: uskumustest toetamiseni”

 

Enamik lapsi õpib lugema loomulikult aga on ka neid, kelle jaoks lugemisoskus tuleb väga vaevaliselt. Kui muidu eakohase arengu ja võimetega laps ei saa vaatamata õppimisele kulutatud mahukale ajale hakkama tähtedest sõnade moodustamisega, võib see teha nõutuks nii lapsevanemaid kui ka õpetajaid.  Mis on lugemisraskus (sh. düsleksia), millised on toetamise võimalused ja millist rolli mängivad siin uskumused - just sellest räägitakse kahepäevasel rahvusvahelisel konverentsil Tallinna Ülikoolis.

 

Konverentsi peaesinejad Ameerika Ühendriikidest tutvustavad hetkel maailmas kõige uuemaid teaduspõhiseid lähenemisi lugemisraskusega (sh. düsleksiaga) laste toetamiseks.  Tallinna Ülikooli teadlased vaatavad, millised on Eesti õpetajate ja tugispetsialistide teadmised lugemisest ja lugemaõppimisest ja milline on olnud sekkumisprogrammi “Me loeme” mõju, samuti räägitakse uskumuste rollist õpitulemuste ja enesehinnangu kujunemisel.  Selleks, et paremini mõista, mida võivad lugemisraskusega lapsed kogeda, on osalejatel võimalus läbi teha düsleksia stimulatsioon.

 

Reedel, 14. oktoobril, ootame osalema õpetajaid ja tugispetsialiste, laupäev, 15. oktoober on suunatud eelkõige lapsevanematele.  

 

Konverentsi toimumist toetab Baltic-American Freedom Foundation.

Konverents on osavõtjatele tasuta, vajalik on registreerimine.

 

Oktoober on rahvusvaheline düsleksia teadlikkuse kuu ja selle raames korraldatakse lugemisraskusele (sh. düsleksiale) pühendatuid üritusi üle maailma.  Eesti Lugemisühingu eestvedamisel on alates 2014. aastast korraldatud düsleksia päeva, 2021. aastal oli tähelepanu all täiskasvanute düsleksia.

 

Lisainformatsioon:

 

Kadi Lukanenok

Email: kadiluka@tlu.ee


 

Reede, 14. oktoober
Sihtrühm: õpetajad ja tugispetsialistid

 

------------
10.00-10.15 Avasõnad ja sissejuhatus

Kadi Lukanenok, Kaire Kroos (Eesti Lugemisühing)

------------

10.15-11.00 Kuidas käsitletakse lugemisraskust (sh. düsleksiat) Ameerika Ühendriikides: õpikohad ja tuleviku väljavaated.

(sünkroontõlge eesti keelde)

John Hodges (Shelton Kool, USA)

------------

11.00-11.30 Eesti õpetajate ja tugispetsialistide teadmised lugemisest ja lugemaõppimisest.

Piret Soodla (Tallinna Ülikool)

------------

11.30-12.15 Juurdekasvu uskumus: mis see on? Kati Aus
(Tallinna Ülikool)

------------

12.15-13.15 Lõunapaus

------------

13.15-14.00 Toetamise võimalused - mida õpetaja saab teha laste lugemisoskuse toetamiseks kaasavas klassiruumis?

(sünkroontõlge eesti keelde)

Richard T. Boon, (Texase Ülikool ,USA)

------------

14.00-14.30 Sekkumisprogrammi "Me loeme" mõju eesti 3. klassi õpilaste lugemisoskusele.

Maris Juhkam (Tallinna Ülikool)

------------

14.30-15.30 Valiksessioonid:

Teema nr 1: Kuidas lugemisraskust (sh. düsleksiat) varakult avastada ja millele tähelepanu pöörata? (järeltõlge eesti keelde)

Teema nr 2: Kuidas toetada lugemisraskusega (sh. düsleksiaga) õpilasi keskmises ja vanemas kooliastmes? (järeltõlge eesti keelde)

John Hodges ja Richard T. Boon

------------

15.30 LÕPP


 

laupäev, 15. oktoober

Sihtrühm: lapsevanemad

 

------------
10.00-10.20 Avasõnad ja sissejuhatus

Kadi Lukanenok, Kaire Kroos (Eesti Lugemisühing)

------------

10.20-11.20 Kui tähtedest ei moodustu sõnad: düsleksia stimulatsioon

John Hodges (Shelton Kool, USA)

------------

11.20-11.40 Kohvipaus

------------

11.40-12.20 Kuidas lapsevanem saab toetada lugemisraskusega last?

Richard T. Boon, (Texase Ülikool ,USA)

------------

12.20-13.00 Juurdekasvu uskumus: mis see on?

Ita Puusepp (Helsingi Ülikool)

------------

13.00-13.30 Kokkuvõttev arutelu

Kadi Lukanenok, Kaire Kroos (Eesti Lugemisühing)

------------

13.30 LÕPP

 

Esinejad

Kati Aus, PhD, on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi õppejõu ja õpetajahariduse teadur.  Tema peamised õpetamis- ja uurimisvaldkonnad on seotud õppimise ja õppimise toetamisega – kuidas aidata nii lastel, noortel kui täiskasvanutel tõhusalt ja targalt õppida ning kuidas end selle kõige juures ka võimalikult hästi tunda. 

 

Richard T. Boon, PhD, on kaasava hariduse professor Texase Ülikoolis (San Antonio, USA), kes 2022/2023 õ-a sügisel viibib Fulbrighti teadlasena Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudis.  Richardi uurimisvaldkond keskendub kaasamise erinevatele strateegiatele ja erivajadustega õpilastele mõeldud tehnoloogilistele lahendustele.  Richardi sulest on ilmunud üle viiekümne publikatsiooni ja ta on esinenud rohkem kui sajal konverentsil üle maailma.   

John Hodges on praktik, kes soovib, et parimad teaduspõhised lahendused jõuaksid tavakoolidesse ja iga õpilaseni.  Ta on kõneterapeut ja õppejõud ning ta kuulub paljudesse eriala ühingutesse (Academic Language Therapy Association, International Dyslexia Association jt). John on aastaid olnud seotud Sheltoni Kooliga Dallases, mis on suurim lugemisraskuse sh. düsleksiaga lastele spetsialiseeruv kool ja ka koolituskeskus USA-s.  Hetkel juhib John prooviprogrammi Mississipi osariigis, mis järgneva kolme aasta vältel toob kahte koolipiirkonda lugemisoskuste arendamise kõige uuemad praktikad.   

Maris Juhkam on Tallinna Ülikooli doktorant ja nooremteadur ning praktiseeriv eripedagoog Tartu Katoliku Hariduskeskuses. Tema uurimisvaldkonda kuuluvad  teemad, mis seostuvad lugemisoskuse hindamise ja arendamisega. Maris on sekkumisprogrammi “Me loeme” üheks arendajaks. Sekkumisprogramm keskendub lugemisstrateegiate õpetamisele ja seeläbi loetu mõistmise arendamisele. Programmiga  alustati  Tallinna Ülikoolis 2017.a. 

Kaire Kroos on Lugemisühingu projekti “Düsleksia kapist välja” üks algatajatest.  Tal on pikaajaline haridussektori töö kogemus, 2009. - 2013. a. oli Kaire Noored Kooli sihtasutuse tegevjuht. Alates 2014.a. on Kaire elanud perega Ameerika Ühendriikides.  Just kogemus lapsevanemana erinevates koolisüsteemides on andnud tõuke tuua parimad praktikad Eesti kooli.

Kadi Lukanenok on Eesti Lugemisühingu liige, düsleksia osakonna juht, Tallinna Ülikooli eripedagoogika lektor. Kadi huvi keskmes on lugemisraskus ja varajane sekkumine, ta on mitmete düsleksia ja lugemisraskusega seotud publikatsioonide autor, tema panustamisel  koostatud Lugemismängude kogumikud on paljudele lastele olnud lugema õppimisel toeks.  Kadi eestvedamisel valmib septembriks 2023a. harjutusvara düsleksiaga ja lugemisraskustega õpilastele, projekti rahastab SA Harno.

Piret Soodla, PhD, on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudis kaasava hariduse ja eripedagoogika professor. Piret viib läbi õppetööd, mis valmistab tulevasi ning juba praktiseerivaid eripedagooge ja õpetajaid ette tööks lugemisraskusega lastega. Piret  peab oluliseks õpetajate ja eripedagoogide koostööoskuste toetamist, et tõhustada kaasava hariduse rakendamist alus- ja põhihariduses. 

Ita Puusepp on Helsingi Ülikooli doktorant, kes keskendub projekti “CoPErNicus: Changing Mindsets about Learning: Connecting Psychological, Educational, and Neuroscientific Evidence” raames juurdekasvu uskumuste ja nende arengu interdistsiplinaarsele uurimisele ning  toetusprogrammi loomisele.