Koostööpartnerid

EstRa kuulub alates 1993. aastast Rahvusvahelisse Lugemisühingusse, muudetuna Rahvusvaheline Kirjaoskusühing (International Reading Association/ International Literacy Association -  ILA) ning on esindatud Euroopa Kirjaoskusühingute Föderatsioonis (Federation of European Literacy Associations FELA).

Tihe koostöö on põhjanaabrite Soome Lugemisühingu FinRa -ga.

EstRA teeb ühingu eesmärkide realiseerimise huvides koostööd riigi-, teadus- ja kultuuriasutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega nii Eesti Vabariigis kui ka teistes riikides.

 

Eesti Lugemisühingu head koostööpartnerid ja toetajad on: