Liikmed

EstRA liikmeskond:

EstRA on avatud kõigile, kes on huvitatud selle eesmärkide realiseerimisest ning tunnistavad ühingu põhikirja, ühingul on tegev-, au- ja toetajaliikmed;

Tegevliikmeks võtab ühingu juhatus kõiki Eesti Vabariigis töötavaid haridus- ja teadustöötajaid, samuti teisi lugemisküsimustega aktiivselt tegelevaid isikuid nende sooviavalduse põhjal. Tegevliikmel on sõna- ja hääleõigus ühingu üldkoosolekul. Iga liige on saab olla oma valdkonna ekspert, ideede generaator ja osaline EstRA projektides.

Miks kuuluda Eesti Lugemisühingusse?
  • et toetada laste, noorukite ja täiskasvanute keelelise pädevuse tõstmist Eesti Vabariigis;

  • et osaleda igaühe individuaalsetele võimetele vastavat lugemishuvi ja -vilumuse arengut soodustavates tegevustes;

  • et osaleda kirjaoskuse omandamisega seotud probleemide lahendamisel;

  • et õppida kolleegidelt ja jagada kogemusi konverentsidel, seminaridel, koolitustel;

  • et saada teavet terves maailmas kirjaoskuse vallas tehtava kohta;

  • et osaleda rahvusvahelistel konverentsidel ja koostööprojektides.

Liikmeks astumise avalduse leiate siit.

 
Hea lugemisühingu liige!

Iga-aastast liikmemaksu (5 EUROT) saab maksta Eesti Lugemisühingu arvele SEB-s.

Konto nr. EE791010220023110019. Ülekannet tehes märkige selgituseks: liikmemaks ja oma nimi.

Kui soovid täpsustada, millal viimati oma liikmemaksu maksid või on Sinu andmed muutunud, siis saada kiri

lugemisyhing@gmail.com

Lugemisühingu auliikmed:

Eesti Lugemisühingul on neli auliiget:

  • prof. Jaan Mikk (rahvusvaheliselt tunnustatud lugemisuurija (eriti õpikud ja muu õppevara), vastavate raamatute autor, kiirlugemisprogrammi autor)

  • Liilian Kivi [1934-2011] (raamatukogutöötaja, mitmete emakeele didaktika alaste raamatute autor)

  • dots. Aira Lepik (rahvusvaheliselt tunnustatud lugemisuurija)

  • Meeli Pandis (IDEC/FELA endine esinaine)

Eesti Lugemisühingul on üle 160 liikme. Ühing on kõigile avatud. Lugemisühingu liikmetelt on ilmunud / ilmumas mitmeid raamatuid, mis aitavad avardada arusaamu lugemisest, emekeele didaktikast, mängulisest õppest jpm.