Liikmeks astumise avaldus

Kuidas astuda Eesti Lugemisühingu liikmeks:

  • täitke avaldus ja saatke see ühele allpool esitatud aadressidest

  • kandke liikmemaks 5 eurot lugemisühingu arvele  EE791010220023110019 SEB-s

 

Ülekannet tehes märkige selgituseks: liikmemaks ja oma nimi

 

Mare Müürsepp marem@tlu.ee EstRA juhatuse esinaine  

Heli Prii heli.prii@gmail.com EstRA juhatuse esimehe asetäitja

 

                                                                                 

 

 

Eesti Lugemisühingu juhatusele

 

AVALDUS

 

Soovin osaleda Eesti Lugemisühingu (Estonian Reading Association - EstRA) töös, kohustudes täitma ühingu põhikirja ning tasuma ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu.

 

Nimi:

Isikukood:

Töökoht, amet:

E-mail:

Kontaktaadress:

Avalduse esitamise kuupäev:

 

Allkiri:

 

 

 

(Liikmete andmed on kaitstud ja kasutatakse vaid sihtotstarbeliselt).