Lugema ja kirjutama õppimine

Igas keeles ja kultuuriruumis on lugema ja kirjutama õppimisel oma eripärad. Et jõuda selgusele, millised on need meie kultuuris siin ja täna, koondas lugemisühing aastail 2014-2015 kirjaoskuse uurijaid ja õpetajaid nii Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist kui ka üldhariduskoolidest ja lasteaedadest, et liita kokku nende olulisemad seisukohad. Alljärgnev dokument on valminud asjatundjate arutelude ja rea avalike seminaride tulemusena. Projekti toetas SA Innove.

Lugema ja kirjutama õppimine: asjatundjate ühisseisukohad

Kirjaoskuse kujunemine

Toetav arengukeskkond

Kirjaoskuse kujunemist toetavad tegevused

Kirjaoskuse mõõtmine ja hindamine

Kirjaoskuse kujunemist toetavad osalised

© 2020 Eesti Lugemisühing