Lugema ja kirjutama õppimine: asjatundjate ühisseisukohad

Käesolevas avalduses vormistavad eesti lugemisdidaktikud ja lugemise uurijad oma ühised seisukohad

  • kirjaoskuse olemuse ja kirjaoskuse kujunemise, sh kirjaoskuse kujunemisraskuste

  • kirjaoskust toetava arengukeskkonna

  • kirjaoskuse kujunemiseks vajalike tegevuste

  • kirjaoskuse mõõtmise ja hindamise asjus

Dokument sisaldab ka soovitusi selle kohta, mida ühes või teises rollis asuv isik lapse arengu toeks saab ette võtta.

© 2020 Eesti Lugemisühing