Muukeelsete laste pereliikmete õpituba "Tere, kool!"

Õpituba on mõeldud praktiliseks eesti keele õppeks. Osalejateks on oodatud on muukeelsed lapsevanemad, kes on oma lapse toonud eestikeelsesse kooli, Niisamuti võivad osaleda lapse vanavanemad, õed-vennad ja teised pereliikmed. Õpitoa projektis on ette nähtud 7 õpipäeva, mille seas on ka kodupaiga muuseumi külastus ja bussiekskursioon lähikonna vaatamisväärsustega tutvumiseks. Õppemängude, arvutikeskkondade ja mitmesuguste tegevuste abil saavad osalejad omandada ja kinnistada sõnavara ja väljendeid, mis aitavad mõista lapse tegevust koolis ja suhelda teiste lapsevanematega, õpetajatega ja teiste koolitöötajatega. Tegevus toimub augusti viimasest nädalast kuni novembri lõpuni 2018.

 

Lisateave reading@tlu.ee

Õppefail

© 2020 Eesti Lugemisühing