Nõu ja abi

Lugemisühing pakub nõu ja abi mistahes küsimuses, mis on seotud lapse arenguga, kõnega, lugemis- ja kirjutamisoskuse kujunemisega, kõikide elanikkonna gruppide kirjaoskuse ja meediakasutusega. Ühing koondab erinevate elualade asjatundjaid, kes otsivad lahendusi koostöös.

Nõu ja abi saab nii kodulehe kaudu kui ka telefoni ja meilivahetuse teel.

Siinses kodulehe osas toome välja mõne teema, mille osas on rohkem küsimusi esitatud, nagu lugema ja kirjutama õppimine, lugemisraskused ja kirjatehnika. Ühingu foorum võimaldab aga igal küsijal teemade ringi avardada.

Soovitused ja nipid, kuidas meelitada last lugema