Nõukoda

Lugemisühingu nõukoda on organ, mis toetab ja nõustab Lugemisühingu tegevuse kavandamist ja läbiviimist. Lugemisühingu nõukoja liige on eelkõige ekspert, ideede generaator ja osaline EstRA projektides (olemasolevates ja käivitatavates).

Nõukoja liikmed on Lugemisühingu kontaktisikud maakondades ja linnades