Raamatud kirjaoskuse uurijale ja õpetajale

Raamatute puhul on siia valitud laiale lugejaskonnale mõeldud teoseid, peamiselt neid, mis käsitlevad lugemise ja kirjutamise õpetamist, lugemisvara ja lugemisprobleemide uurimist. Paljud lugemisühingu liikmed on kaitsnud neil teemadel ka magistri ja doktoritöid, kuid teadustööd on leitavad eesti teadusportaalis www.etis.ee vahendusel.

Niisamuti on ühingu liikmete seas arvukalt kooliõpikute autoreid. Õpikutoodanguga saab tutvuda kirjastuste Avita, Koolibri, Maurus, Künnimees jt kodulehtedel.

 

Aarma, Liivi; Randma, Maia; Samp, Anne; Sokolova, Andzhelika. 2001. Kiri & raamat. [Elektrooniline teavik]. Tallinna Pedagoogikaülikool.   

 

Jürimäe, Maria. 2003. Lugema õpetamise metoodika. Künnimees.

 

Künnapuu, Kadi. 2007. Häälik ja täht r sõna alguses: logopeedilisi harjutusi koolieelikutele. Viis.

 

Künnapuu, Kadi. 2007. S sõna alguses: logopeedilisi harjutusi koolieelikutele. Studium.

 

Laamann, Anneli. 2009. Mängides lugema. Ilo.

 

Mikk, Jaan. 1980. Teksti mõistmine. Valgus.

 

Müürsepp, Mare. 1998. Laps on hakanud lugema. REKK.

 

Ots, Loone. 2010. Harjutusi lapse lugemisoskuse edendamiseks : kuidas last kooliks ette valmistada. Menu Kirjastus.

 

Ots, Loone. 2014. Kooliks valmis. Menu Kirjastus.

 

Ots, Loone. 2012. Tark pildiraamat: harjutusi lapse visuaalse kirjaoskuse edendamiseks. Menu Kirjastus.

 

Kikas, Eve; Martinson, Marianne; Neare, Viive; Pandis, Meeli. 1998. Lapsest saab koolilaps. Haridusministeerium.

 

Piht, Sirje; Mätlik, Etty. 2007. Lõbusaid õppemänge. Ilo.

 

Piht, Sirje; Mätlik, Etty. 2007. Õppemänge. Ilo.

 

Mathews, Samuel R.; Löfström, Erika; Poom-Valickis, Katrin. 2008. Psühholoogia klassiruumis: reflekteerivaks õpetajaks juhtumeid analüüsides. Tallinna Ülikooli Kirjastus.

 

Erelt, Tiiu; Kadakas, Mari;  Kala-Arvisto, Ulve; Kraav, Inger; Maanso, Viivi; Puksand, Helin; Tamm, Eva; Unt, Inge. 2014. Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat. Eesti Keele Sihtasutus.

 

Piret Kärtner, Lehte Tuuling, Lea Maiberg ... jt. 2005. Õppe-metoodiline materjal "Eesti keele kui teise keele õpetamine koolieelses lasteasutuses: võõrkeeleõppe meetodid, mängud ja harjutused" . Tartu Ülikooli Narva Kolledž.

 

Uusen, Anne. 2002. Emakeele õpetamisest: klassiõpetajale. Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus.

 

Uusen, Anne. 2006. Kirjutamisest ja kirjutama õpetamisest. Atlex.

 

Veisson, Marika (koostaja). 2008. Lapsevanematele erivajadustega lastest. I

 

Veisson, Marika (koostaja). 2009. Lapsevanematele erivajadustega lastest. II.

 

Smith, Peter K.; Cowie, Helen; Blades, Mark. 2008. Lapse arengu mõistmine. Tallina Ülikooli kirjastus. Toimetaja Marika Veisson.