Lugemismängud

"Lugemismängude" konkursi tulemusena  kirjastati lugemisoskuse kujundamist ja arendamist võimaldavate mängude kogumikud kirjastuses Koolibri.

 

Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond korraldas koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Logopeedide Ühingu, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja kirjastus Koolibriga konkursi „Lugemismängud”.

Oodati mänge, mis arendavad lugemisoskuse kujunemiseks vajalikke eeloskusi ja lugemise põhioskusi, samuti mänge, mis kinnistavad ja arendavad lugemisoskust. Konkursist oodati osa võtma kõiki, kes soovivad anda oma panuse laste lugemisoskuse kujundamisel ja parandamisel ning lugemisoskuse propageerimisel.

Konkursi tulemusena kirjastati lugemisoskuse kujundamist ja arendamist võimaldavate mängude kogumikud.

Lugemismängude kogumikke saavad kasutada lapsevanemad, lapsed, õpetajad jt laste lugemisoskusega tegelevad inimesed nii õppetöös kui ka vabal ajal koolieelsetes lasteasutustes, koolides ja kodudes.

 

Konkursikomisjoni koosseisusu kuulusid:

1. Kaja Plado, Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond, Tartu Ülikool
2. Mare Müürsepp, Eesti Lugemisühing, Tallinna Pedagoogikaülikool
3. Tiiu Tammemäe, Eesti Logopeedide Ühing
4. Helin Puksand, Eesti Logopeedide Ühing, Eesti Emakeeleõpetajate Selts
5. Kadri Haljamaa, kirjastus Koolibri
6. Kadi Lukanenok, Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond, Tallinna Pedagoogikaülikool

 

Lugemismänge tutvustav video:
Koolibri kogumikud:

Vaata ka kirjastus Koolibri lehelt:

74b5d6e7794e0682d2166d4e9fcfc1de_lugemis
kaas2.jpg
aef301338ecfffe9596422c50728e86a_lug_man
f8aaa7506a130fc8e1cb13b045bd176e_lugemis
8825e3f91bbde38e7106e2e655724356_lugemis