Uudised

20. oktoober on ettelugemispäev

Leia, kellele lugeda ja mida lugeda! 

11. väikeste kodu-uurijate konkurss kutsub osalema

2020/2021. õppeaastal on üleriigilise väikeste kodu-uurijate uurimistööde võistluse teema „Meie pere vanad asjad". Eesti Lugemisühing ja SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum kutsuvad kõiki 3. - 6. klasside õpilasi uurima enda või sugulaste kodudes leiduvaid põnevaid vanu esemeid. Kirjutada võib näiteks vaaremale kuulunud ehetest või vana-vanaisa ehitatud mööblist, vanaema leeriskäimise kleidist või isa esimesest mängukarust.

Väikesed kodu-uurijad pidasid 10. sünnipäeva

11. septembril kutsuti Järvamaale Roosna-Alliku mõisa tänupäevale need 3.-6. klasside õpilased, kes olid 2019/2020. õppeaastal kirjutanud vabariiklikule võistlusele kodu-uurimustöö teemal „Meie kandi keel ja kombed“. Võistlusele saadeti kokku 70 võistlustööd. Korraldajate suureks üllatuseks osalesid ka õpilased Soomest ja Austraaliast.

LUGEMISPESADE KONKURSS

Eesti Lugemisühing kuulutab välja lugemispesade konkursi!
Konkurss toimub kahes kategoorias: LASTEAIAD ja KOOLID

Väikesed kodu-uurijad kohtuvad 11.septembril Roosna-Allikul

Kolme Paide õpetaja - Eve Kraisi, Heli Prii ja Tiina Kivimäe eestvedamisel ning Eesti Lugemisühingu ja Järvamaa Muuseumi toel on juba 10 aastat korraldatud uurimistööde võistlust 3. – 6. klasside õpilastele.
Käesoleval õppeaastal oli võistluse teemaks „Meie kandi keel ja kombed“. Korraldajate üllatus oli suur, kuna 70 saadetud uurimuse hulgas olid ka võistlustööd Soomest ja Austraaliast.

Väikestest kodu-uurijatest

Väikesed kodu-uurijad tundsid huvi oma kandi keele ja kommete vastu. Väikeste kodu-uurijate 10. uurimistööde kirjutamise võistlusele „Meie kandi keel ja kombed” on tänaseks saabunud 67 tööd.

© 2020 Eesti Lugemisühing