Järvamaa aasta haridusteo preemia sai väikeste kodu-uurijate üle-eestiline konkurss.

Järvamaa aasta haridusteo preemia sai väikeste kodu-uurijate üle-eestiline konkurss.

Aasta haridusteo preemia sai väikeste kodu-uurijate üle-eestiline konkurss.

Konkurss on kolme õpetaja – Heli Prii, Eve Kraisi ja Tiina Kivimäe (Paide Hammerbecki Põhikool) eestveetud õppurite individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav tegevus. 


Väikeste kodu-uurijate konkurss suunab lapsed aktiivselt suhtlema oma vanemate, vanavanemate, isegi vana-vanavanematega. Õppurite uuritud teemad on olnud alati seotud nende jaoks kõige kallima ning lähedasemaga – oma pere, kodu ja kodukohaga.

Käesoleva aastal 10. septembril toimub Eesti Piimandusmuuseumis järjekorras 11. kodu-uurijate tänupäev, kuhu on oodatud kõik osalejad ning nende juhendajad.

Tiina Kivimäe

Aug 27, 2021