Osale fotokonkursil "Loeme koos imelisi pildiraamatuid!"

Osale fotokonkursil "Loeme koos imelisi pildiraamatuid!"

Osalemisega annate nõusoleku, et Lugemisühing võib saadud fotosid tasuta kasutada lugemisega seotud projektimaterjalide illustreerimiseks ja levitamiseks trükituna ja veebis koos foto autori nimega.
Väljavalitud fotode autorid ja ettelugejad saavad osaleda tasuta Pildiraamatumaagia koolitusel. Lapsed saavad auhinnaks valida ühe toreda pildiraamatu kirjastuselt Glossus.
Fotod palume saata pildiraamatumaagid@gmail.com juba 30. aprilliks!
Täpsem info
Ootame rohket osavõttu!

Liina Velner

Apr 15, 2021