Väikesed kodu-uurijad

Paljudes üldhariduskoolides viljeletakse kodu-uurimuslikku tegevust juba algklassides, käesolev konkurss on selle tegevuse motivaatoriks.  Projekti tulemusel talletatakse hulgaliselt väärtuslikke mälestusi, paraneb laste lugemis- ja kirjaoskus, saadakse uurimistöö koostamise esimesed kogemused ning oskused.  Koos loevad ja kirjutavad väikesed ja suured pereliikmed, seega saavad pereväärtused eesmärgistatud tegevuse läbi tugevdatud.
Kodu-uuringute koostamise juhend on siin.

Üheteistkümnes üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

Kümnes üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

Üheksas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

Kaheksas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

Seitsmes üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

Kuues üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

Viies üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

Neljas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

Kolmas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev