Kolmas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

Kolmas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

Kolmas üleriigiline väikeste kodu-uurijate päev

Terve maa on kokku aetud, lapsed Paidesse kutsutud

Vaata pilte siit ja siit:


13. septembril said Paides kolmandal väikeste kodu-uurijate päeval kokku 95 4.-7. klassi õpilast 25st Eestimaa koolist.

Tänupäevale kutsutud lapsed  osalesid  Paide Ühisgümnaasiumi, Eesti Lugemisühingu ja J. Käisi seltsi projektis „Väikesed kodu-uurijad“, kirjutades uurimistöö üldteemal „Nii tore on olla, kui pere on koos“. Võistlustöid laekus 82. Kirjutati peretraditsioonidest läbi kolme põlvkonna, vanavanemate pulmapidudest, töötalgutest, pere kadri-, mardi- ja jõulukommetest jpm.

Lapsed ei püsi pudeliski

Pärast päeva avamist Paide Vallimäel jagunesid külalised gruppidesse, et Paide ühisgümnaasiumi 6.a klassi õpilaste juhendamisel tutvuda linnaga. Linnaralli valmistas ette õpetaja Ellen Rosimannus.

Neil  ilmast ilma üks laul

Peale lõunat alustas tegevust õpilaste töötuba, kus õpetaja Tiina Kivimäe näpunäidete abiga koostati pere sugupuu.

Jutt  on neil tõsi kui tõrres vesi

Juhendajad õpetajad arutlesid samal ajal paneelvestlusel, kuidas uurimistöö koostamine lastele jõu- ja meelepäraseks muuta ning kuidas vanemaid töösse haarata. Üksmeelselt leiti, et vaatamata suurele aja- ja energiakulule paneb tööde kirjutamine silmad särama lastel, vanematel ja juhendajatel. Samuti oldi seda meelt, et juhendis nõutav käsikirjaline töö esitamine peab jääma.

Päev läheb nagu lepase reega

Kodu-uurimispäevade traditsiooniks on omanäoliste uurimistööde tutvustamine. Huviga kuulati Triinu Tuvikest Vastseliina Gümnaasiumist, Frida Kristenseni Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist, Jako Marten Reilsoni Jüri Gümnaasiumist, Albu Põhikool 6. klassi ja Paide Ühisgümnaasiumi  4.b klassi õpilasi.

Võid olla uhke nagu konn mätta otsas.

2012\13. õppeaasta kodu-uurimistööde parimatele autoritele ja juhendajatele jagus palju kiituskirju.

3. – 4. klass

Frida Kristensen -  Pärnu KTP/ õp Inga Merisaar

Rasmus Tamm – Jüri G / õp Liidi Mehide

Cecile Vene – Paide ÜG / õp Urve Salm

5. – 6. klass

Triinu Tuvike – Vastseliina G / õp Külli Lendsaar, Rutt Tuvike (vanaema)

Greete-Liis Artla – Paide Valla L- K / õp Urve Salm

Erika Filippov – Salme PK / õp Ly Pildre

Hanna Puusta – Jüri G / õp Margit Rohusaar, Anu Puusta ( ema)

Kristella Luht – Simuna PK / õp Siiri Kanarbik

Andris Pent – Simuna PK / õp Siiri Kanarbik

Triinu Jakson – Saaremaa ÜG /  õp Merle Prii

Kollektiivid

Paide ÜG  3. b  / õp Ülle Leppoja

Melliste Algkool- Lasteaed 4. kl / õp Sirje Jugaste

Pärnu KTP 6. s ja 6.c / õp Marju Sepp

Kuressaare G 5. a / õp Kristel Salumaa

Tapa G 5.kl / õp Malle Truu

Korraldajad käivad nagu uni peale.

Traditsioon jätkub – kolmandal väikeste kodu-uurijate päeval kuulutas Eesti Lugemisühingu juhatuse liige, lastekirjanduse uurija Mare Müürsepp välja 2013\14. õppeaasta  teema -  „Kuidas me lugema õppisime“.

Uurimistööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2014. Töö kirjutamist abistav juhend ja postiaadress on Paide Ühisgümnaasiumi kodulehel http://kool.paideyg.ee/

Vaatleja kommentaar (Mare Müürsepp):

Ettevõtmise algataja Heli Prii meenutas asjaolu, mis kõnealusele võistlusele - I-II kooliastet hõlmav kodu-uurimisliikumine - tõuke andis. Mõni aasta tagasi sättis tema toona II klass end osalema maakonna kodu-uurimispäeval, kus osalesid vanema kooliastme õpilased. Seepeale tuligi mõte korraldada noorematele koolilastele eraldi üleriigiline kodu-uurimise võistlus, ja nii on lugu juba kolm aastat toredasti kestnud. Ühelt poolt aitab kodu-uurimistööde koostamine kõikidel osalevatel lastel end arendada, teisalt aga avardab see tegevus oluliselt täiskasvanute, nii õpetajate, lastevanemate kui teiste huviliste arusaama laste võimetest. Lugedes selle aasta töid kerisid mul peas sellised mõtted:

- laste töid on peaaegu võimatu võrrelda, sest kõikidest töödest, mis sellisele võistlusele jõuavad, õhkub siirust ja suhtlemisrõõmu ning teadasaamishuvi, iga kirjutise taga on laps kui oma perekonnaelu ekspert;

- neid töid tuleb säilitada ja nende sisu tuleb tutvustada võimalikult laiale üldsusele,

- kindlasti tuleb neid töid näidata õpetajakoolituse üliõpilastele, et nad tahaksid ise ka lastega koos uurida;

- kõike, mida lapsed suudavad teha, peavad nad ka saama teha, ja võib-olla on noorematel koolilastel nende erksa uudishimu ja lapseliku avatuse poolest isegi teatavad eelised selliseks pere-teemaliseks  uurimistöös - võrreldes veidi vanemate õpilastega, kelle huvid veavad neid kodust välja.

Õnneks on laste kodu-uurimisliikumine mitmes koolis kujunenud juba omaette koolisiseste konverentside vääriliseks.

Seda, et uurimine on laste jaoks huvitav ja paras töö, kinnitasid juhendavad õpetajad: Jüri Gümnaasiumi Margit Rohusaar väitis, et lapsed ise ei pea seda tööd raskeks. See on põnev, sest saab oma pere kohta rohkem teada. Kuressaare Gümnaasiumi õpetaja Grete Pihl tõi esile, et kodu-uurimine ja oma pereliikmete lugude kirjapanek aitab lastel paremini sisse elada 5. klassis algavasse ajalookursusesse. Mitmel pool on õpetajad osanud kodu-uurimistöö koostamist ladusalt ühendada tunniplaaniliste ainetega - kas on valikaineks kodulugu, või siis juhendatakse töö osade koostamist eesti keele, inimeseõpetuse jm ainetundide tegevustes.

Korraldajatele soovin palju jõudu ja julgust järgmistel aastatel kasvavat töökoormat huvitatud osapooltega jagada. Kindlasti tuleb mõelda nende tööde avaldamisele, kuna kirjutatu tähendus on ajas avarduv.