Kaasamine ja osalus

Eesti Lugemisühing koondab neid, kes peavad tähtsaks kirjaoskust. Lugemine ja kirjutamine on oskused, mida vajab absoluutselt IGA inimene ning lugemisühingusse koonduvad need – lasteaia-, klassi- ja emakeeleõpetajad, logopeedid ja eripedagoogid, raamatukogutöötajad, kõrgkoolide õppejõud ja kirjaoskuse uurijad, õppevara loojad ja uurijad, tudengid ja lapsevanemad – kelle jaoks on oluline kirjaoskuse arengule kaasa aidata.

Ühing on nagu üks pere, iga liige on siin oluline ja kaasatud. Meie liikmed on aktiivsed, tulevad välja oma ideedega ja projektialgatustega.

Fotol Lugemisühingu juhid läbi aegade, Heli Prii, Maili Liinev ja Meeli Pandis, diskuteerimas meie lugemiskultuuri tulevikust ühingu 30. juubelikonverentsil Tartus.

Mõtlesime, kuidas leida ühine nimetaja panusele, mida on andnud ja annavad läbi aastate Eesti Lugemisühingu loojad-uurijad või koostajad-infoedastajad kirjaoskusalase info levitamisse, vt ka MEIE MISSIOONI

Ühingu liikme või liikmete kaasabil on loodud ja luuakse mänge ja materjale, õppevahendeid ja juhendmaterjale, voldikuid jne, on kirjutatud ja kirjutatakse  raamatuid, uurimusi, artikleid.

Kõike siin kodulehel välja tuua ei jõua. Ja ei peagi. Kuid mõned oleme lisanud siiski.

Palju trükiseid leiab ka Eesti suuremate raamatukogude ühisest E-KATALOOGIST ESTER kasutades otsisõna “lugemisühing”.