Eesti Lugemisühingu 30. aastapäeva konverents

17. juunil tähistas Eesti Lugemisühing oma 30. aastapäeva konverentsiga Tartus.

Tegime seda koostöös ühingu partneri Tartu Ülikooli  Haridusteaduste instituudiga nende värskelt renoveeritud õppehoones Jakobi tn 5.

Konverentsi eel, ajal ja ka järgnevatel päevadel liitus ühinguga hulgaliselt uusi kirjaoskusest ning selle õpetamisest huvitatud liikmeid. Tervitame kõiki uusi liikmeid oma ridades!

Konverents algas tervitustega ühingu varasematelt juhtidelt, oma häid kogemuse seoses ühinguga ja põnevaid lugusid jagasid Meeli Pandis, Maili Liinev, Heli Prii ja Mare Müürsepp. Hea sõnaga meenutati endisi juhte Aira Lepikut ja Jaan Mikku. Tervituse raamatukogu töötajate poolt andis edasi Asko Tamme, ELNET Konsortsiumi tegevdirektor ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu esindaja. Rahvusvahelised tervitused olid FELA-lt (Federation of Literacy Association), Soome Lugemisühingult, keda esindasid Per-Olof Rönnholm, Ann-Sofie Selin ja Vuokko Kaartinen ja Läti Lugemisühingult, esindajad Sandra Kalnina ja Silvija Tretjakova.

Konverentsipäeva esimeses pooles arutasid ühingu endised ja praegused juhid ning külalisena Anzori Barkalaja teemal „Mis loeb tänases Eesti hariduses?“.

Päeva teises pooles oli kõigil võimalus osaleda kahes töötoas oma valikul. Teemavalik oli väga lai, hilisemate vestluste ja tagasiside põhjal leidsid kõik endale sobiva töötoa. Töötubades räägiti vaiksetest raamatutest, tutvustati pildiraamatute ettelugemise metoodikat, värvide toel soravaks lugejaks saamise võimalusi ja erilise lugeja toetamise võimalustest. Mitmetes töötubades oli tähelepanu all ka mitmekeelsete laste lugemisõpetus ning mitmekeelse hariduse võimalus laiemalt.

Päev jätkus ühise loova laulu ja siidimaaliga kaunil Toomemäe nõlval. Ühistöö tulemusel valminud siidsalle saab tulevikus kasutada ühingu kingitusteks või heategeval otstarbel - Esimene kingiloos Lugemispesa küsimustiku vastajate vahel (2023)

Hilisõhtu oli rahvusvahelise külaliste ja ühingu nõukoja päralt. Aeg möödus ühisel õhtusöögil ja järgmisel päeval meeleolukal lodjasõidul. Ühiste ürituste ajal tehti plaane edasisteks koostegevusteks.

Kogu päeva jooksul olid meiega kaunid kunstid. Muusikalist meelekastet pakkusid kollektiivid Undav kõlar ja Helivõlu Muusikakooli ansambel oma meeleolukate esinemistega.

Käelist osavust esindasid ühingu juhtidele kingitud käsitsi maalitud nimelised kallisallid. Mõlema kunstilise tegevuse eestvedajaks ja põhitegijaks oli Eesti Lugemisühingu juhatuse liige, särav Maria Jürimäe.

Kogu konverentsipäeva pildistas ja filmis fotograaf Elias. Leia end ja oma sõpru piltidelt!

Täname kogu südamest kõiki Eesti Lugemisühingu 30. aastapäeva konverentsi toimumisele kaasa aidanud inimesi – korraldajaid Tartu Ülikoolis, ühingu endisi juhte, töötubade vedajaid ja esinejaid ning kõik kokkutulnuid. See oli meie kõigi pidupäev!