Lugemismängudest

Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond korraldas aastatel 2005-2010 koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Logopeedide Ühingu, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja kirjastus Koolibriga konkursi „Lugemismängud”.

Konkursile oodati mänge, mis arendaks lugemisoskuse kujunemiseks vajalikke eeloskusi ja lugemise põhioskusi ning kinnistaks ja arendaks lugemisoskust.

Kõik, kes soovisid anda oma panuse laste lugemisoskuse kujundamisel ja parandamisel, said oma väljamõeldud mängudega konkursil osaleda.

Mängude kasutajaks arvatu lapsevanemaid, lapsi, õpetajaid jt laste lugemisoskusega tegelevaid inimesi nii õppetöös kui ka vabal ajal koolieelsetes lasteasutustes, koolides ja kodudes. Konkursikomisjoni koosseisu kuulusid:

1. Kaja Plado, Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond, Tartu Ülikool
2. Mare Müürsepp, Eesti Lugemisühing, Tallinna Ülikool
3. Tiiu Tammemäe, Eesti Logopeedide Ühing
4. Helin Puksand, Eesti Logopeedide Ühing, Eesti Emakeeleõpetajate Selts
5. Kadri Haljamaa, kirjastus Koolibri
6. Kadi Lukanenok, Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond, Tallinna Ülikool

Järgnevate aastate jooksul ilmunud viis mängkogumikku kogusid kasutajaskonnas kiiresti populaarsust, vt mängukogumikke tutvustavat VIDEOT

2023. aastal ilmus Koolibrilt enim kasutust leidnud mängudest koosnev "Lemmikmängude kogumik 1", tulemas on teinegi.

Lemmikmängude kogumik 1

Lemmikmängude kogumiku mänge