Õppekorralduse alused ja õppe kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Täiendkoolituste õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise alused