KUTSE PAIDESSE ARVAMUSFESTIVALILE 13.08.2022

13. augustil kl 12 – 13.30 on Paide Arvamusfestivalil https://arvamusfestival.ee/en/ fookuses düsleksia teema. Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond korraldab arvamusfestivali Noortealal düsleksia teemalise arutelu ja kutsub kõiki huvilisi Paidesse teema käsitlust jälgima ja arutelul osalema. Arutelus keskendume just noorte inimeste kokkupuutele ja kogemusele seoses lugemisraskustega (sh. düsleksiaga). Oma kogemust jagavad düsleksiaga noorte vanemad, nüüdseks täiskasvanuks saanud inimesed vaatavad tagasi oma koolikogemusele ja meenutavad toonast toimetulekut. Publiku hulka on väga oodatud kõik, kes tunnevad lugemisega seotud probleemides ära oma olukorra. Meie ühine aeg festivalil saab täidetud interaktiivsete tegevuste ja aruteludega. Üritust juhib Heidit Kaio, ajakirja Eesti Naine peatoimetaja.

Korraldajate nimel,

Kadi Lukanenok ja Kaire Kroos

Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond

Düsleksia e. lugemisraskused

Düsleksia mõiste on tuletatud kreeka keelest. Eesliide dys- tähendab häiret, lexi - sõna. Eesti keeles sobib öelda ka 'lugemisraskus'.

Düsleksia mõistet kasutatakse inimeste puhul, kellel on lugema õppimisel ja lugemisel suured raskused, kuid kelle muu areng on eakohane ja kes on saanud tavapärast lugemisõpetust. Lugemisraskusega inimesed loevad aeglaselt ja vigadega ning nad jäävad tihtilugu hätta teksti mõistmisega. Täpsemalt vt selgitusi juhendis "Düsleksiaga laste vanemate toetamine". Juhend loodi 2015. aastal  LLP projekti Empowering Parents for Support of their Children with Dyslexia" käigus.

Düsleksia kohta käivate küsimuste selgitamiseks ja vastava teabe levitamiseks on ühingus loodud düsleksia osakond, mille Facebookigrupp Düsleksia Eestis koondab enda alla düsleksiaga inimesi, nende lähedasi, vastava eriala spetsialiste jne. Grupis saab jagada infot, materjale düsleksia kohta, esitada küsimusi jpm.

Düsleksiaosakonna meiliaadress on dysleksia@lugemisyhing.ee

Düsleksia osakond

Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond asutati 6. märtsil 2004. aastal, kuulub Eesti Lugemisühingu koosseisu ja osakonna tegevus vastab Eesti Lugemisühingu põhikirjale

I Düsleksia osakonna eesmärgid:

 1. Edendada ja levitada düsleksia alaseid teadmisi Eestis.
 2. Kaasata düsleksiaga lapsi, nende vanemaid ning täiskasvanuid aktiivselt osalema oma oskuste parendamisel.
 3. Kaasata erinevaid ühiskonnagruppe: valitsus- ja valitsusväliseid organeid ja organisatsioone, mitmesuguste erialade ja huvigruppide esindajaid, et aidata luua Eestis düsleksia-sõbralikku keskkonda.
 4. Osaleda, algatada ja toetada düsleksia alaseid uuringuid, vastavate uurimis- ja õppematerjalide väljatöötamist, kirjanduse levitamist. Osaleda ja algatada vastavaid projekte.
 1. Teha koostööd Eesti ja teiste maade vastavate organisatsioonidega.

 

II Düsleksia osakonna tegevused:

 1. Osalemine eestikeelsete düsleksiamaterjalide tõlkimise ja loomisega tegelevates projektides.
 2. Eesti Lugemisühingu aastakonverentsidel düsleksia-teemadega esinemine ning Erilise õppija töötoa korraldamine. Erilise õppija töötubadesse kaasata esinema kolleege ja asjatundjaid välismaalt ja Eestist.
 3. Ülemaailmse düsleksia teadlikkuse kuu, nädala ja päeva tähistamine igal aastal oktoobris düsleksiapäeva korraldamine.
 4. Düsleksia-alaste koolituste läbiviimine
 5. Facebookilehte Düsleksia Eestis haldamine

 

III Düsleksia osakonna toimunud projektid:

 1. Lugemismängude  koostamine ja väljaandmine
 2. Grundtvigi projekt Düsleksiaga laste vanemate toetamisest “Empowering Parents for Support of Their Children With Dyslexia“ 2013-2015 https://www.facebook.com/LLP-Partnership-Project-Empowering-Parents-of-Children-with-Dyslexia-1396335880627485
 3. Grundtvigi projekt „Breaking Barriers“ 2010-2012