Kuidas astuda Eesti Lugemisühingu liikmeks?

  • täitke alltoodud ankeet

  • kandke liikmemaks kakskümmend eurot Lugemisühingu arvelduskontole EE791010220023110019 SEB pangas 

  • NB! Eraldi sisseastumismaksu ei ole!

Ülekannet tehes märkige selgituseks liikmemaks, aastaarv, mille eest tasute ja oma nimi

Soodushinnaga 5 € sai liikmeks astuda kuni 2022. a lõpuni.

Alates 1. jaan 2023. a on Eesti Lugemisühingu liikme aastamaks 20 eurot (tasuda hiljemalt käesoleva aasta 1. aprilliks), vanaduspensionieas liikme aastamaks on 10 eurot.

Kõik, kes ühingu liikmeks hakkavad, on koheselt ka listi liikmed, et olla kursis ühingu tegemiste, koolituste ja muu kirjaoskusalase infoga. 

Tooteid/ teenuseid ei tohi listis reklaamida, välja arvatud juhul, kui on tasutud selle eest vastavalt hinnakirjale. Liikmelisuse ja listiga seonduvad küsimused palun saata info@lugemisyhing.ee

Avaldus

Soovin osaleda Eesti Lugemisühingu (Estonian Reading Association - EstRA) töös, kohustudes täitma ühingu põhikirja ning tasuma  üldkoosoleku kinnitatud iga-aastast liikmemaksu.


MTÜ Eesti Lugemisühing on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas *

(Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri on riigi poolt antud usalduskrediit - kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel).

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Meile tehtavad annetused saab füüsiline isik maha arvata oma maksustatavast tulust. Selleks tuleks annetuse tegemisel selgitusse kirjutada annetaja isikukood.

  • juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires maksuvabalt
  • füüsiline isik saab annetused maha arvata oma maksustatavast tulust