Kuidas astuda Eesti Lugemisühingu liikmeks?

  • täitke alltoodud ankeet

  • kandke liikmemaks viis eurot lugemisühingu arvelduskontole EE791010220023110019 SEB pangas

Ülekannet tehes märkige selgituseks liikmemaks, aastaarv, mille eest tasute ja oma nimi


MTÜ Eesti Lugemisühing on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas *

(Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri on riigi poolt antud usalduskrediit - kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel).

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Meile tehtavad annetused saab füüsiline isik maha arvata oma maksustatavast tulust. Selleks tuleks annetuse tegemisel selgitusse kirjutada annetaja isikukood.

  • juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires maksuvabalt
  • füüsiline isik saab annetused maha arvata oma maksustatavast tulust