Kuidas astuda Eesti Lugemisühingu liikmeks?

  • täitke alltoodud avaldus

  • kandke liikmemaks 20 € MTÜ Eesti Lugemisühing arvelduskontole EE791010220023110019 SEB pangas 

  • NB! Eraldi sisseastumismaksu ei ole!

Ülekannet tehes märkige selgituseks liikmemaks, aastaarv, mille eest tasute ja oma nimi

Alates 2023. a on Eesti Lugemisühingu täisliikme aastamaks 20 eurot (tasuda hiljemalt käesoleva aasta 1. aprilliks), vanaduspensionieas liikme aastamaks on 10 eurot.

Kõik uued liikmed lisatakse Eesti Lugemisühingu listi, et olla kursis ühingu tegemiste, koolituste ja muu värskeima kirjaoskusalase infoga, nt soodustused, rahvusvahelised üritused, projektide info jne,

Tooteid/teenuseid ei tohi listis reklaamida, välja arvatud juhul, kui on tasutud selle eest vastavalt hinnakirjale. Liikmelisuse ja listiga seonduvad küsimused palun saata info@lugemisyhing.ee

Avaldus

Soovin osaleda Eesti Lugemisühingu (Estonian Reading Association - EstRA) töös, kohustudes täitma ühingu põhikirja ning tasuma  üldkoosoleku kinnitatud iga-aastast liikmemaksu.


MTÜ Eesti Lugemisühing on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas *

(nimekiri on riigi poolt antud usalduskrediit - kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel).

Ootame oma liikmetelt vabatahtlikke annetusi - nii ühekordseid kui ka püsiannetusi. Annetus on rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. 

Füüsiline isik saab meile tehtavad rahalised annetused maha arvata oma maksustatavast tulust. Annetajal tuleb ülekande tegemisel selgitusse kirjutada  isikukood.

Juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires maksuvabalt.