Pildiraamatu maagia ehk pildiraamatute ettelugemisprojekt

Eesti Lugemisühing osales aastatel 2018-2021 Erasmus+ pildiraamatute ettelugemismetoodiat välja töötavas projektis „3MR“, mille eesmärgiks oli teadlikustada kvaliteetsete pildiraamatute ettelugemise olulisust koolieelses eas (sünnist kuni 7. eluaastani) erineva kultuurilise ja sotsisaal-majandusliku taustaga lastele.

Lugemisega seotud raskustega tegelemine on vaevarikas. Palju kergem on aga raskusi ennetada juba varakult enne kooliminekut! Varane kokkupuude jutustava tekstiga on ülimalt oluline väikelapse keelelise ja emotsionaalse arengu toetamisel.
Kolme aasta jooksul koostasid Rumeenia, Belgia, Itaalia ja Eesti kirjaoskuse edendamise tegelevad ühingud korraliku pildiraamatute ettelugemise õppekava koos juhendmaterjalidega. Juhendmaterjalid on mõeldud lastega töötavate elukutsete esindajate (lasteaiaõpetajad, eripedagoogid, logopeedid, lapsehoidjad, raamatukoguhoidjad, pedagoogikaüliõpilased jne), lapsevanemate ja vabatahtlike koolitamiseks. Õppekava prooviti läbi ja kohandati Eesti oludele. Projekti koduleht koos videote ja nõuannetega on vabalt kasutatav ka peale projekti lõppu.

Kus iganes laps veedab suurema osa päevast (kodus, lasteaias, lastehoius, haiglas, asendus- või turvakodus) – pildiraamatuid saab ette lugeda kõikjal!

Palun liituge ka Facebookigrupiga Pildiraamatu maagid ja TELLIGE PILDIRAAMATUMAAGIA KOOLITUS

 • 3MR projekti õppekava ja metoodikat tutvustav seminar

  3MR projekti õppekava ja metoodikat tutvustav seminar

  Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimus 25. veebruaril 2021 miniseminar, kus Jaanika Monroc Tallinna Männi lasteaiast ja Anneli Laamann Tabasalu Teelahkme lasteaiast tutvustasid 3MR projekti õppekava ja metoodikat. Mare Müürsepp Tallinna Ülikoolist tegi meid tuttavaks vaiksete pildiraamatutega. Jaanika esitles erinevaid prantsuse, rumeenia, inglise ja eesti kvaliteetseid pildiraamatuid ja Anneli kutsus kõiki pildiraamatute ettelugemise koolitusele, mida Eesti Lugemisühingul on plaanis järgmisel õppeaastal läbi viima hakata. Jagame infot selle kohta kindlasti, kui aeg sealmaal!

  3MR õppekava ja metoodika on peagi leitavad www.readingmagic.eu kodulehelt. Pikemalt on võimalik 3MR projekti tegevuste kohta lugeda 19. märtsi 2021 Õpetajate Lehest.

  Liina Velner

 • Mesilane Miti raamatutarud on populaarsed

  Mesilane Miti raamatutarud on populaarsed

  Tallinna Keskraamatukogu pakub alates 2017. aastast, mis oli Eestis laste ja noorte kultuuriaasta, linna munitsipaallasteaedadele võimalust tellida rühmadesse põnevaid lasteraamatuid, ajakirju, heli- ja videosalvestisi jm.
  Raamatukastist ehk raamatutarust leiab nii uuemaid kui ka vanemaid juturaamatuid, samuti nn tarkuseraamatuid. Kõige väiksemad saavad lugeda-vaadata pildi- ja pappraamatuid.
  Raamatud valib üldjuhul raamatukogu, kuid lasteaed võib ka ise anda teada, mida nad eelistavad ning võimalusel nende soovidega arvestatakse. Raamatutele tuleb järele ja toob uued asemele raamatukogu töötaja.
  Käesoleval hetkel on teenust kasutamas üle poolte Tallinna lasteaedadest. Tagasiside on olnud positiivne - lastele ja õpetajatele meeldib võimalus tutvuda erinevate lasteraamatutega ning nad ootavad pikisilmi uusi raamatukaste.
  Teenuse põhieesmärgiks on julgustada ja toetada varajast lugemishuvi ning tutvustada väikelapsele raamatute imelist maailma.

  Lisainfo:
  Merle Tanilsoo
  laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja
  683 0913, merle.tanilsoo@tln.lib.ee
  https://keskraamatukogu.ee/opetajale/raamatukastid-lasteaedadele

  Tallinna Keskraamatukogu on Eesti Lugemisühingu projekti 3MR - pildiraamatute ettelugemisprojekti koostööpartner.

  Eesti Lugemisühingu 3MR projekti toimkonna nimel

  Liina Velner

  .

 • Eesti Lugemisühing osaleb Erasmus+ programmis “3MR”

  Eesti Lugemisühing osaleb Erasmus+ programmis “3MR”

  24.- 28. juunil 2019 viibisid Jaanika Monroc, Anneli Laamann ja Liina Velner Erasmus+ projekti 3MR (”Making the Most of the Magic of Reading”) raames Belgias, Liege’i Ülikooli juures suvekoolis. Toimusid pildiraamatute ettelugemisega seotud loengud, töötoad ja arutelud.

  Esmakordselt tutvusime kasvatusteadlase Marie Bonnafé raamatute ettelugemise teooriaga. Analüüsiti ettelugemisest tehtud videosid – ettelugemine beebile, üksikule lapsele ja grupile. Meil oli võimalus kuulata väga huvitavaid oma ala eksperte (Roxane de Limelette, Birgitte Van Den Booshe, Eleni Loulodi), kes rõhutasid raamatute lugemisest saadavat positiivset kogemust juba varases lapsepõlves. Selle alused peituvad lapse, täiskasvanu ja raamatu vahelises sünergias.

  Pildiraamatuid tuleks lugeda mitte lapsele, vaid koos lapsega. Lugemisprotsessis on oluline vastastikune austus ja teineteisega arvestamine. Täiskasvanu peaks ettelugejana olema hinnanguvaba ja teadvustama oma rolli (mis ei ole sama, mis pedagoogi roll). Suvekoolis rõhutati ettelugemise olulisust juba beebieast peale. Saime näha vaikseid raamatuid ning kvaliteetsete belgia ja prantsuse pildiraamatute paremikku. Lisaks kõigele kogesime Euroopat valitsenud kuumalainet. Kogemused, mis ei unune!

  3MR õppekava (”Kuidas saada osa lugemise maagiast?) ehk pildiraamatute ettelugemine õppekava esimesed koolitused (õppekava testimine) lähevad lahti jaanuaris 2020. Koolitajateks nüüd ja edaspidi: Jaanika Monroc, Anneli Laamann ja Liina Velner.

 • 3MR projekti tegemised täies hoo

  3MR projekti tegemised täies hoos

  Eesti Lugemisühing on alates oktoobrist 2018 koos kolme riigiga (Belgia, Rumeenia ja Itaalia) osalenud projektis 3MR - Making the Most of the Magic of Reading. Partnerriikide töögrupid on tegelenud pildiraamatute ettelugemisalase õppekava ja metoodika väljatöötamisega. On toimunud neli sisukat projektikoosolekut Liege’s (Belgia), Palermos (Itaalia), Cluj’s (Rumeenia) ning üks mitmepäevane suvekool Liege’s pildiraamatute 3MR metoodika koolitajatele, tulevased koolitajad tutvusid kvaliteetsete pildiraamatutega ning kuulasid suurepäraseid pildiraamatute ettelugemisega tegelevaid Belgia praktikuid-eksperte. Suvekool oli hariv ning kasulik meie koolitajatele, kuna Eestis on vähe sellisel tasemel laste pildiraamatuid.

  Loodud on projekti eesmärke ja väljundeid tutvustav ingliskeelne koduleht readingmagic.eu ning paberkandjal eestikeelne voldik.

  Lugemisühing on tutvustanud 3MR projekti lasteaedades, kodulehel ja iga-aastasel konverentsil, 3MR Eesti Facebooki grupis Pildiraamatu maagid ning Õpetajate Lehes. Samuti on toimunud kaks rahvusvahelisel tasandil tutvustamist Balti Mere Rahvusvahelisel Kirjaoskuse Konverentsil 16.-21. jaanuaril 2020 (üks eesti- ja üks ingliskeelne töötuba).

  2020. a talv möödub 3MR õppekava koolituse testimise tähe all (test-koolitajateks Jaanika Monroc, Anneli Laamann ja Liina Velner), sügise poole korraldame pildiraamatule pühendatud seminari ning seejärel on valmimas juhendmaterjalid ettelugejatele: lapsevanematele ja teistele varase kirjaoskuse toetamisega tegelevatele täiskasvanutele.

  Liina Velner

Pildiraamat…. mitte ainult unejutuks!

Varane positiivne kogemus lastekirjandusega paneb aluse hilisemate lugemisega seotud raskuste ennetamiseks. Eksperdid soovitavad alustada ettelugemisega võimalikult varases eas. Ettelugemispausi võib planeerida ka päevastesse tegvustesse. Mõnus hetk kvaliteetse ja last huvitava pildiraamatu seltsis võiks olla loomulik osa lapse ärkveloleku ajast.

Eesti Lugemisühingu praktiline  koolitus Pildiraamatu maagia on suunatud täiskasvanutele, kes puutuvad kokku arendamise-õpetamise ja lasteraamatutega nii oma erialases töös kui ka lapsevanema rollis.

Koolitusel õpitakse pildiraamatute ettelugemist lastele vanuses 0-7 eluaastat. Mitte vähem tähtis ei ole ka oskus õppida tundma erinevaid pildiraamatuliike, valida pildiraamatuid lähtuvalt vanusest ning teemadest ning planeerida regulaarseid ettelugemisi inspireerivas keskkonnas.

Koolitusi saab läbi viia vastavalt sihtgrupile (lapsevanemad/pedagoogilised töötajad) ja nende vajadustele nii ühe kui kahepäevastena.

Koolitajad on Eesti Lugemisühingu koolitajad-praktikud Anneli Laamann, Jaanika Monroc ja Liina Velner (lasteaiaõpetajad ja logopeed)

ELU -  erialasid lõimiv ühendus Tallinna Ülikoolis

2021. aasta sügisel nägi ilmavalgust ELU projekt ,,Pildiraamatu võlujõud”, mida juhendasid õppejõud Kadi Lukanenok ja Mare Müürsepp.
Projekti eesmärk oli võimaldada üliõpilastel omandada ja harjutada pildi- ja juturaamatute ettelugemise oskust eakohase arenguga ja erivajadusega lastele 3MR metoodika järgi, vt www.readingmagic.eu.
 
 
 
 
 

 

Annetamistalgutel 2022 kogus Eesti Lugemisühing raha kvaliteetste pildiraamatute ostuks lugemispesadesse!