Pakume kõrgtasemel koolitusi kirjaoskusega tegelevatele professionaalidele - õpetajatele (lasteaia-, klassi- ja emakeeleõpetajad, aineõpetajad nii huvi- gümnaasiumi- kui kutsehariduses), tugimeeskondade liikmetele, raamatukogutöötajatele ja paljudele teistele haridus- kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele inimestele.

Ühingu liikmetele pakume ka eksklusiivseid sisekoolitusi, näiteks sõit Muumimaale lastekirjanduse ekspert Mare Müürsepaga 2024. aasta augustis.

Kirjaoskus ümbritseb meid kõikjal!  Meie koolitajad on  tipptegijad!

Kirjuta koolitus@lugemisyhing.ee ja räägi oma soovist ja vajadustest:

MILLAL?    KUS?    KUI PIKKA?    MIS TEEMAL? 

Ideid leiab meie õppekavade loendist. Menukaimad koolitused on:

Ja muidugi erinevad Lugemispesa koolitused - see Eesti Lugemisühingu projekt aastast 2004 on juba rahvusvaheliseks muutunud.

 

Koolitusel õpitust hakkan oma töös kasutama suu- ja keelemänge, puhumistehnikaid.
Kiidan soovitatud õppematerjale.
Peegli kasutamine!

Tagasiside Saima Salomoni koolitusele Lapse kõne-eelne kommunikatsioon esimeste sõnadeni. Sõnadest  lauseteni.

 

 

Huvipakkuvamate teemadena toodi välja: jutupliiats, erinevad tähemängud, sõnade "astumine" põrandatähtedest, segiaetud tähed, tähed pildi all või tegevuse juures, piltkiri, jooniste järgi salmide lugemine, sümbolite kaudu lugemine, laulmine; täissõna meetodil lugema õppimine, lugemise vastu huvi tekitamine.

Tagasiside Maria Jürimäe koolitusele Kirjaoskuse areng ja seda toetav õppekeskkond alushariduses.

 

Meie koolituskavad ja koolitajad on tunnustatud, koolitused paistavad silma praktilisuse ja mängulisuse poolest, põhinedes samas kõige värskemal teaduslikul teadmisel kirjaoskuse arengu kohta.

Korraldame koolitusi ka lastevanematele, ema ja isa on oma lapse lugemis- ja kirjutamisoskuse esimesed toetajad! Samuti korraldab Eesti Lugemisühing huvitavaid ja harivaid üritusi nii peredele kui ka kogukondadele.

Kutsu meid esinema!

Kõik ikka selle nimel, et rohkem inimesi hakkaks lugemisest rõõmu tundma 🙂

TELLIMUSKOOLITUSTE HINNAKIRI (kehtib 1.08.2023 - 30.06.2024)  


Hinnaarvestuse ühikuks on üks akadeemiline tund (ak h) - 200.00 €.  Hinnale ei lisandu käibemaksu.

Kui soovite ka kohvipausi või lõunat, siis lisandub see koolituse hinnale.

Tellija tasub lektori sõidukulud tema elukohast koolituse toimumise asukohta 1 km - 50 senti.

Lühikoolituste pikkus on enamasti 4 akadeemilist tundi, millest 3 auditoorset tööd ja 1 tund eelnev tutvumine kirjandusega või oma klassi/rühmaruumi analüüs vastavast aspekstist.
Päevased koolitused on 6 - 8 h, mahukamad 16 h ja pikemad.
Koolitusgrupi suurus on reeglina 10-25 inimest olenevalt õppekavast, suurema grupi puhul lisatasu.

Mida plaanite Lugemisühingu koolitustelt kasutama hakata?

(tagasiside koolitustel osalenud õpetajatelt)

 • Minu soov on neid kõiki võtteid kasutada tegevustes lastega.
 • Piltkirja.
 • Sõnasedelite abil lugema õpetamist - rakendame oma majas kõikides üldruumides, kus lapsed rohkem liiguvad (koridor, saal).
 • Rohkem piltlünktekste, piltide järgi laulmist ning jutustamist.
 • Suu- ja keelemänge, puhumistehnikaid.
 • Hakkan rohkem tähelepanu pöörama laste kõne arendamisele, kõne arendamise võimalused väljapool tunde ja õppetööd.
 • Erinevad mängud.
 • Erinevad kirjutamisega seotud tegevused.
 • Rütmiharjutused, kõneharjutused, käelised tegevused töölehtedel.
 • Jagada ka teistega huvitavaid ideid.
 • Pildiraamatuid-lastekirjandust õppetegevuse läbi viimisel, erinevad loovmängud, koolitusel tehtud kunstitöid.

Näiteid koolituste hinnast:

KOOLITUSE KESTUS              KOGUPIKKUS                         MAKSUMUS


                  3 ak h                                       2 h 15 min                             600.00 €


                  4 ak h                                       3 h                                         800.00 €


                  6 ak h                                       4 h 30 min                           1200.00 €


                  8 ak h                                       6 h                                       1600.00 €