Elinet

ELINET on võrgustik, mis kaasab väga erinevaid Euroopa institutsioone, kes tegelevad lugemise ja kirjaoskusega - lugemisühingud, kõrgkoolid, haridusministeeriumid, uuringutega tegelevad organisatsioonid, kirjaoskuse arengut toetavad organisatsioonid jne - valitsusasutustest MTÜ-deni.
Loodud on üle-Euroopalise veebilehestik
http://www.eli-net.eu/, kus kajastatakse uuringutulemusi, parimaid ja paljutõtoavaid praktikaid jms. Vahe esimeste ja viimaste vahel on see, et parimad praktikat on uuringutulemuste abil kinnitust leidnud. Seetõttu on ELINET toetanud EstRA Lugemispesa projekti mõju-uuringuid 2014. aastal - Anneli Laamann uuris kirjaoskust toetavat keskkonda lasteaedades ja Helle Taks koolides.

Kõikide osalevate maadega koostöös on valminud Euroopa kodanike kirjaoskusõiguse deklaratsioon. Sellest on olemas  eestikeelne lühiversioon ja sama postri vormis.

ELINETI rahvusvaheline veebileht ootab kõikide liikmete uudiseid, fotosid, lugusid, videoid! Saatke need palun Mariale!

Projekti juhib Maria Jürimäe