Elinet(2014)

ELINET on 28 erineva maa võrgustik, mis kaasab väga erinevaid lugemise ja kirjaoskusega tegevaid  Euroopa institutsioone - lugemisühingud, kõrgkoolid, haridusministeeriumid, uuringutega tegelevad organisatsioonid, kirjaoskuse arengut toetavad organisatsioonid jne - valitsusasutustest MTÜ-deni.
Loodud  on üle-Euroopalise veebilehestik https://elinet.pro/about-us/, kus kajastatakse uuringutulemusi, parimaid ja paljutõotavaid praktikaid jms. Vahe esimeste ja viimaste vahel on see, et parimad praktikat on uuringutulemuste abil kinnitust leidnud.

Seetõttu on ELINET toetanud EstRA Lugemispesa projekti mõju-uuringuid 2014. aastal - Anneli Laamann uuris kirjaoskust toetavat keskkonda lasteaedades ja Helle Taks koolides.

Kõikide osalevate maadega koostöös valmis Euroopa kodanike kirjaoskusõiguse deklaratsioon. Sellest on olemas  eestikeelne lühiversioon ja sama postri vormis. Loe lühikest ingliskeelset projekti ülevaadet SIIT

Projekti juhtis Maria Jürimäe Eesti Lugemisühingust