Mida Eesti haridustöötajad suvel Riias tegid

On suvi, on õpetajate puhkamise aeg. Ometi said õpetajad kokku, tundsid rõõmu koos veedetud ajast, jagatud kogemustest ja koos uute teadmiste omandamisest. Juba viiendat korda toimus Balti mere kirjaoskuskonverents, sel korral 23. – 24. juulil Riias pealkirjaga “Motivating for Literacy“. Käesoleval aastal oli see pühendatud lugemismotivatsioonile ja seda toetavale kirjaoskuskeskkonnale – Lugemispesadele.

Esimene päev möödus Läti Rahvusraamatukogus, mis valmis 2014. aastal ja mida kutsutakse Valguse paleeks. Konverents algas Ieva Margeviča-Grinberga ettekandega loovkirjutamisest – tegevustest, millega teksti avastada, sellega suhelda, seda protsessi õppijate jaoks põnevamaks ja kaasavamaks muuta. Paralleelsessioonidel sai kuulata ettekandeid Eesti, Läti, Soome, Ühendkuningriigi, Türgi, Sloveenia, Rumeenia, Rootsi ja Šveitsi lektoritelt.

Konverentsi teine päev, mis toimus Läti ülikooli haridus-, psühholoogia- ja kunstiteaduskonna hoones, oli pühendatud Lugemispesade ( lugemispesa.eu ) tegevusele ja rahvusvahelisele koostööle. Tänaseks päevaks on loodud lugemispesad nii Eestis, Lätis kui Soomes. Lugemispesa projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu NordPlus programm, KÜSK ja Tallinna Kodurahu programm. Päeva esimene pool lõppes ühislaulmisega. Esmalt kõlas ingliskeelne Maria Jürimäe loodud Lugemispesa laul ja seejärel „Puhu tuul“, mida lauldi korraga nii eesti kui läti keeles.

Õhtul olid kõik konverentsil osalejad palutud rahvusvahelisele Janis Baltvilksi lastekirjanduse ja kujunduse auhindade tseremooniale ülikooli botaanikaaias. Seda auhinda on välja antud 2005. aastast ning alates 2008. aastast antakse auhinda ka Läänemeremaade lastekirjanikele ja nende teoste läti keelde tõlkijatele. Kuuel varasemal korral on auhinna pälvinud ka Eesti autorid.

Eesti delegatsioon oli muljetavaldavalt suur. Kohale olid tulnud 37 õpetajat või õppejõudu erinevatest koolidest ja lasteaedadest üle Eesti. Suur rõõm oli kohtuda Lugemisühingu liikmetega, kellega juba üle 20 aasta koostööd on tehtud,  ja luua uusi sidemeid uute liikmetega. Need kaks päeva Riias oli olid väga produktiivsed ja samas andsid puhkusele toreda emotsiooni juurde. Aitäh Eesti-poolsele korraldajale, Tallinna Kunstigümnaasiumi ja Gaia kooli logopeedile ning Lugemispesa projektijuhile Meeli Pandisele! 

Anu Ratasep

Siin väike meenutus konverentsist piltides:

 

Fotod: Elias