3MR (Making the Most of the Magic of Reading) - pildiraamatute ettelugemisprojekt

Eesti Lugemisühing osaleb pildiraamatute ettelugemisprojektis „3 MR“. Käesoleva Erasmus+ programmi toel läbiviidava projekti üldeesmärgiks on teadlikustada kvaliteetsete pildiraamatute ettelugemise olulisust koolieelses eas (kuni 7. eluaastani), sh ka sotsiaalmajanduslikult kehvemates tingimustes ning erineva kultuuritaustaga lastele.

Lugemisega seotud raskustega tegelemine on vaevarikas. Palju kergem on aga neid raskusi ennetada juba varakult enne kooliminekut! Varane kokkupuude narratiividega on ülimalt oluline väikelapse edaspidise arengu toetamisel.
Kolme aasta jooksul koostavad Rumeenia, Belgia, Itaalia ja Eesti kirjaoskuse edendamise tegelevad ühingud korraliku pildiraamatute ettelugemise õppekava koos juhendmaterjalidega. Juhendmaterjalid on mõeldud lastega töötavate elukutsete esindajate (lasteaiaõpetajad, eripedagoogid, logopeedid, lapsehoidjad, raamatukoguhoidjad, pedagoogikaüliõpilased jne), lapsevanemate ja vabatahtlike koolitamiseks. Õppekava saab enne rakendamist läbi proovitud ja kohandatud Eesti oludele. Projekti koduleht koos videote ja nõuannetega jääb vabalt jagatavaks ja kasutatavaks ka peale projekti lõppu.

Kusiganes laps veedab suurema osa päevast (kodus, lasteaias, haiglas, asendus- või turvakodus) – pildiraamatuid saab ette lugeda kõikjal!
Siin lehel jagame rõõmuga 3MR projekti infot. Jääge meiega!

Mesilane Miti raamatutarud on populaarsed

Eesti Lugemisühing osaleb Erasmus+ programmis “3MR”

3MR projekti tegemised täies hoos

© 2020 Eesti Lugemisühing