LIHTSAT LUGEMIST ÜLIÕPILASTELT

Tallinna Ülikooli õppeaine ELU ehk erialasid lõimiva uuenduse mõte on innustada erinevate valdkondade üliõpilasi looma koostöös lahendusi, mis elu edasi viivad. Lihtsa teksti töörühm, kuhu kuulus nii eripedagooge, klassiõpetajaid, informaatikuid, loodusteaduste kui ka sotsiaaltöö ja kasvatusteaduste üliõpilasi, võttis sihiks koostada tekste neile, kellele lugemine on raske – algajad, muukeelsed õppijad, lugemisraskustega lapsed.

Jõuluajaks saab valmis tekstikogu, mis sisaldab lihtsustatud rahvajutte, omaloomingulisi muinasjutte ja loodusõpetuse teemadel kirjutatud lühijutte. Projekti tegevust juhivad Helin Puksand ja Mare Müürsepp. Vahvad pildid on joonistanud Karl Margus Haud. Tekstidele on oma hinnanguid andnud tegevõpetajad. Üliõpilaste tekstikogu antakse üldsusele kasutada E-koolikotis. Jälgige lugemisühingu kanaleid, et kasulikku materjali hõlpsamini üles leida!