Eesti Lugemisühing kutsus 6.-10. mail 2024 AVATUD LUGEMISPESADE PÄEVALE

-PILDID-

-VIDEO-

 

MTÜ Eesti Lugemisühingu Lugemispesa projekti raames on alates 2004. aastast koolitatud tuhandeid õpetajaid ja toetatud sadade lugemispesade loomist. Lugemispesades innustame õpetajaid looma keskkonda ja õhkkonda, kus lastest kujunevad elukestvad õppijad, avatud ja sõbralikud inimesed ning targad ja innukad lugejad.

Avasime Tallinna ja Harjumaa Lugemispesad, et õpetajad saaksid tutvustada eesti keelt, kirjandust ja kultuuri, kutsusime osalema ka spetsialistid, kirjanikud ning kunstnikud. Kultuuririkkuse aastal kaasasime eri rahvaste esindajaid ning lõimisime nende kultuuri ja kirjandust. Huvilistel oli võimalus uudistada teiste Lugemispesasid ja ammutada nendest põnevaid ideid. Loodetavasti andis see nädal tõuke uute Lugemispesade avamisele ja innustas praegustes Lugemispesades veelgi inspireerivamaid sündmusi läbi viima. Kuna osalejate ja esinejate tagasiside oli positiivne, plaanime avatud Lugemispesade päeva järgmisel aastal laiendada ka teistesse Eesti piirkondadesse. Oma Lugemispesa avasid Tabasalu Teelahkme Lasteaed, Maardu lasteaia Rõõm Mõmmikute rühm Kotka lasteaed, Asunduse lasteaia Tähemaa rühm, Pelguranna lasteaia Kaisukarude ja Mõmmikute rühm, Maardu lasteaia Rõõm Mõmmikute rühm, Rõõmutarekese Lasteaia lugemispesa Rõõm Tallinna Heleni Kooli lasteaed, Pangapealse lasteaia kirjandusnurk, Vääna-Jõesuu kool, Kiisupere lasteaia Triibukasside rühm. Mitmel puhul osales tegevustes kogu kool või lasteaed. Lapsi osales 500, täiskasvanuid 65.

Laste tagasiside

Lastele väga meeldis jutte kuulata, tegevustest osa võtta , raamatuid uudistada. Eriti pakkusid huvi muukeelsed raamatud.

Nad said uue ja huvitava kogemuse külalistega ja tõuke teemat edasi arendada. Külalised tunnustasid lapsi, eriti just kõige väiksemaid, kes kannatlikult kuulasid!

Lapsed ütlesid, et oleks võinud kauem külastus kesta.

Jätkutegevused

Lugemispesade ja raamatute projekt rühmades jätkub. Rühmades toimusid vestlusringid ja arutelud Lugemispesade päeval kuuldust-nähtust-kogetust. Tekkis idee jätkata e-raamatu koostamisega. Õpetajad arutasid omavahel, kui hea mõte on reisidelt kaasa osta erinevaid raamatuid. Lapsed jätkasid Naeri voldikraamatu tegemist. Peale avatud Lugemispesade päeva kutsusime teisi rühmi meie Lugemispessa külla, kus ootas neid seesama tore "Sokilao saladus";. Lastega arutasime mitmel päeval sokisööjate ja sokivabriku teemat! Meie armas õpetaja abi sättis raamatu esikus vanematele uudistamiseks ning sellele rippuma ühe õnnetu kaotatud soki! Lapsed meisterdasid ühistööna Lugemispesa plakati: joonistasid, kirjutasid ja kleepisid ühisele suurele paberile/plakatile lemmikraamatu või tegelase joonistuse ja jutustasid oma pildist. Tegevuse protsessi jäädvustati oma lugemispesa stendil, kus lapsed said veelkord meenutada ja mõelda, millest need pildid stendil ja plakatil meile jutustavad. See andis võimaluse näha kogu tegevust ühes ajahetkes, tunda rõõmu koostööst ja tekitada huvi raamatute vastu.

Külaliste tagasiside

Väga vahva üritus ja soe vastuvõtt

Väga meeldis laste innukus ja huvi kuulata ka võõrkeelset jutukest. Üllatas laste tähelepanelikkus ja julgus, kuigi kohtuti esimest korda.

Vastuvõtjate tagasiside ja soovitused

Väga meeldis. Kõik sujus. Tore, et oli võimalus kutsuda külalisi korraldajate vahendusel.

Esineja oli oma ala professionaal.

See on suurepärane võimalus saada kokku uute ja huvitavate inimestega, kellelt on palju õppida, mis omakorda motiveerib ja innustab uusi asju proovima. Tekitab huvi raamatute vastu ja loob võimalused lastel luua ja esitada küsimusi. Tekkis võimalus avardada silmaringi ja tekitada diskussiooni, millest kasvavad välja uued projektid, innustas lugema.

Meile väga meeldis ning kindlasti pani mõtlema, kuidas saaks organiseerida majja mõnusat raamatupesa(raamatukogu), kus lapsed saaksid rahulikult raamatuid uudistada.

Muuta ei sooviks midagi, sest kõigil oli võimalus korraldada Lugemispesa üritust oma soovi ja võimaluste kohaselt.

Meie nägime, et raamatud on lastele tähtsad ning jätkame samas vaimus.

Järgmisel aastal püüame varem olla kaasatud ja kutsuda keegi külaline väljastpoolt kooli. Ja siis juba kuulutame selle välja suuremalt, nii oma majas kui ka lastevanemate hulgas! Et tuleks ikka rohkem rahvast meie toredasse Lugemispessa kuulama vahvaid kirjanikke!

More information should be provided to the parents and to encourage them more actively to come.

Kohti võiks rohkem olla

Kindlasti korrata ka järgmisel aastal. Suur tänu algatuse eest!

Suur tänu, Ana Ichim, Kristiina Jakimenko, Liia ja Robert Kikas, Anneli Laamann, Kadi Lukanenok,

Jaanika Monroc, Kertu Sillaste, osalenud õpetajad, lapsed ja lapsevanemad.

Lugemispesade kohta saad rohkem teada siit: www.lugemispesa.eu

Eesti Lugemisühingu kohta saad rohkem teada siit: www.lugemisyhing.ee

 

Lugemispesa projektijuhid Meeli Pandis ja Eva Orav