Eesti Lugemisühing algatas projekti „Düsleksia kapist välja“

Projekti tegevused jagunevad 3 põhikategooriasse:

1. Düsleksia riski väljaselgitamise vahendite loomine

Projekti raames luuakse düsleksia/lugemisraskuse väljaselgitamise küsimustik ja fonoloogiliste oskuste test.  Mõlema tööriista eesmärgiks on  aidata koolieelsete lasteasutusete ja koolide õpetajatel ning tugispetsialistidel hinnata düsleksia riski laste puhul,  kelle lugemise eeloskused arenevad eakaaslastega võrreldes aeglasemalt.  Fonoloogiliste oskuste testi ja düsleksiaohu küsimustiku katseline kasutamine koolieelsetes lasteasutustes ja koolides toimub aprill – mai 2022, nov – dets 2022 ja aprill – mai 2023.

2. Harjutusvara loomine lugemisoskuse arendamiseks

Harjutusvara peamiste kasutajatena näeme lasteaedade ja koolide õpetajaid ja tugispetsialiste, aga ka lapsevanemaid, kes saavad harjutusvara kasutada omal  initsiatiivil. Näeme, et  harjutusvara on täiendavaks töövahendiks õpetajatele ja tugispetsialistidele tavapäraste lugemisõpetuse materjalide ebapiisavuse korral.

Harjutusvara koostamise põhimõtted:

- astmelisus: iga järgnev osa arvestab eelnevalt õpituga ja harjutuste raskusaste  tõuseb kumulatiivselt; 

- paindlikkus: harjutusi on võimalik alustada igale õpilasele jõukohaselt tasemelt ja materjali saab omandada  individuaalses tempos; 

- didaktilised juhendite ja düsleksia alaste infomaterjalide sisaldumine harjutusvaras;

- vahetestide olemasolu, millega saab hinnata lapse oskuste taset ja määrata edasijõudmist; 

- tasuta kättesaadavus kõigile soovijatele - harjutused ja testid on leitavad veebis, kust saab neid kas tunnikavade või valdkondade kaupa välja printida. Tulevikus on võimalik materjal muuta harjutusvara interaktiivseks. 

Harjutusvara katseline kasutamine partnerkoolides on planeeritud perioodile jaanuar - mai 2023. 

Harjutusvara valmib planeeritult septembriks 2023.

3. Düsleksia teadlikkuse tõstmine ühiskonnas

Projekti tegevusega teavitatakse düsleksia/lugemisraskuse esinemisest, tunnustest ja toimetulekuviisidest Eesti inimesi erinevate ürituste ja kanalite kaudu. Paide Arvamusfestivali noortealal 13. augustil 2022 a korraldatud düsleksia teemalise arutelu saab järele vaadata siit

Kõik loodavad materjalid  saavad olema Eesti Lugemisühingu ja partnerite kodulehtedelt lihtsasti leitavad ja soovi korral välja  prinditavad.

Düsleksia riski ja harjutusvara loomist rahastab Haridus- ja Noorteamet.

Kui teema tekitas Sinus huvi ja tahaksid projektis kaasa lüüa, anna endast julgesti märku emaili aadressil kairekroos1@gmail.com või kadiluka@gmail.com

 

Projekti algatasid Kaire Kroos ja Kadi Lukanenok