Düsleksiapäevad

17. okt 2014 leidis Tallinna Ülikoolis rahvusvahelise projekti LLP Partnership Project - Empowering Parents of Children with Dyslexia raames aset esimene düsleksia-teemaline konverents, mis oli peaasjalikult suunatud lapsevanematele. Ettekannetega esinesid lisaks projektis osalenud maade düsleksiaorganisatsioonide esindajad (Läti, Itaalia, Tšehhi) ka Eesti teadlased ja praktikud.

Peasinejaks oli Paula Salmi, PhD, Soome Niilo Mäki Instituudist ettekandega "Düsleksia perekondlik risk, nõuanded vanematele" (kajastus Õpetajate Lehes).

2016 - 2021 toimus Tallinna Keskraamatukogus neli avalikku üritust - Düsleksia teabepäeva ülemaailmse düsleksiapäeva tähistamiseks. Teabepäevade eesmärgisks oli teadlikustada lugemis- ja kirjutamisraskuste olemasolu ning avaldumist erinevas vanuses Eesti inimestel.

2016 – Räägiti düsleksiast ja abivõimalustest lapsevanematele laiemalt

2018 – Käsitleti lugemis- ja kirjutamisraskusi logopeedi, psühholoogi ja lapsevanema pilgu läbi

2019 – Kuidas aru saada, et lapsel on düsleksia?

2021 – Teemaks oli täiskasvanud inimeste düsleksia