Mis teoksil?

Kas mul lapsel võib olla düsleksia?

Just praegu on Harno rahastusel käimas projekt "Düsleksia kapist välja" (Kaire Kroos, Kadi Lukanenok). Projekti tulemusel valmivad käesoleva aasta septembriks materjalid düsleksia äratundmiseks ning mahukas harjutusvara lugemisoskuse arendamiseks.  Kogu skriining- ja harjutusmaterjal saab olema vabalt kättesaadav kõikidele huvilistele.

Jääme ootele!

 

Teadlikkus lugemis- kirjutamisraskuste kohta Eesti hariduses peab olema suurem!

Hea lapsevanem!

Kui soovid koos meiega panustada lugemis- ja kirjutamisraskuste teadlikustamisele Eestis ning oled valmis koos teiste lapsevanematega kaasa rääkima meie praegust hariduselu puudutavates küsimustes, võta  julgelt ühendust lapsevanem Kaire Kroosiga - kairekroos1@gmail.com

Koos on sihte seada kergem!

Projektist lähemalt SIIT

 

 

LEIA MEID FACEBOOKIST!

(Düsleksia Eestis)


Viimati toimund lapsevanemate teadlikkust tõstva projekti "Empowering parents" (2014-2016) raames anti välja õppefilm  "Õpime koos lugema" ja  brošüür  "Düsleksiaga laste vanemate toetamine: juhend vanematele" (2015)