Konverentsivõit Võidupühal

Federation of European Literacy Associations kogunes 23. juunil Kreetal suurkogule, et muuhulgas otsustada järgmise konverentsi toimumiskoht. Otsus oli, et Eesti lugemisühingul on au võõrustada 6th Baltic Sea Conference on Literacy Tallinnas 4.-7.oktoobril 2025.

Nii et - kohtume juba järgmisel sügisel Tallinnas, kuhu tuleb kirjaoskuse eksperte kogu maailmast!

Föderatsioon (literacyeurope.org) on ligi 30 Euroopa riigi kirjaoskuse organisatsioonide võrgustik, mis koondab erinevaid kogemusi, keeli, projekte ja tegevusi kirjaoskuse edendamiseks kõigil haridustasemetel. Muuhulgas korraldatakse igal paarisaastal Euroopa Kirjaoskuskonverentse ja vaheaastal regionaalseid konverentse, mis sisult ja korralduselt on ülemaailmse osalejaskonnaga.

Konverentsi teema „Literacy Environments. Environmental Literacy“ keskendub lugemise-kirjutamisoskuse kujunemist ja arengut toetavale keskkonnale selle füüsilises, vaimses ja sotsiaalses tähenduses ja keskkondlikule kirjaoskusele -keskkonnakirjaoskusele. Konverents toimub koostöös Tartu ja Tallinna Ülikooliga viimase ruumides.  Konverentsi satelliitüritus on TÜ Narva Kolledžis toimuv õuesõppekonverents ja kaasnevate üritustena on planeeritud osalejate tutvumine Eesti haridusasutuste ja loodusharidusvõimalustega.

Rohkem infot https://onlineexpo.com/en/6bscl/

Eestisse tulemise otsust toetasid ka meie suurepärased PISA uuringute tulemused ja Lugemisühingu senine hea töö projektide ja konverentside korraldamisel, millega saate tutvuda videos -SIIT-

Tutvustusmaterjalid koostati rahvusvaheliste konverentside korraldusõiguse taotlemise programmi toel ja tutvustati FELA üldkogule järgnenud Euroopa Kirjaoskuskonverentsil ligi 300-le osalejale 40-st riigist. https://fela-crete2024.com/ Eesti Lugemisühingu osalust toetas KÜSK.

Konverentsile on oodatud kõik valdkonna huvilised Eestist ja kogu maailmast. Kindlasti leiab rikkalikust programmist ja mitmekesisest tegevusest kasulikku ja huvitavat ning lahkutakse uute ideede ja kontaktidega, et toetada igas vanuses, erineva tausta, võimaluste ja erivajadustega lugejate ja kirjutajate kirjaoskuse kujunemist ja arengut, lugemis ja kirjutamisrõõmu. Liiatigi on 2025 Eesti Raamatu aasta, sest möödub 500 aastat esimesest eesti keelt sisaldanud trükise ilmumisest.

 

Meeli Pandis

Projektijuht

Eesti Lugemisühing

https://www.lugemisyhing.ee/

Fotol : Evelin Teiva Kadrina Keskkool, Meeli Pandis Tallinna Kunstigümnaasium, Eva Orav Juuru E. Vilde nim Gümnaasium
Foto Maria Jürimäe