Eesti Lugemisühingu koolitused aastal 2021

Koolituste teemad on jätkuvalt

 • Kirjaoskuse areng ja seda toetav keskkond

 • Mängulised tegevused ja digivahendid kirjaoskuse arendamiseks

 • Lugemisraskuse olemus ja põhjused

 • Lugemisraskusega lapse õpetamine

 • Lapse kõne-eelne kommunikatsioon esimeste sõnade ja lauseteni

 • Lugemispesa

Õppekavad vt lingilt https://www.lugemisyhing.ee/oppekavad

2021. aasta koolitused algasid Lugemispesa projekti osana veebruaris ja märtsis, mil toimus 5 mooduliga koolitus nii lasteaia- kui ka kooliõpetajatele.

Lugemispesa koolituse teemad on

 • Lugemispesa ja muutunud õpikäsitus

 • Lugemispesa lasteaias

 • Lugemisraskus alushariduses

 • Väikelapsed lugemispesas

 • Digivahendid lasteaias

 • Lugemispesa I kooliastmes

 • Lugemisraskus koolis

 • Luule algajale

 • Digivahendid lugemispesas

Uuenevat teavet saab https://lugemispesa.eu/koolitused/

Lugemispesa projekti koolitusi koordineerib Maili Liinev, kontakt maili@hooling.ee

Vastavalt pandeemiaolukorra võimalustele toimuvad koolitused kas kontaktiõppes või veebikoolitustena.

Kõikidel ülalnimetatud teemadel on võimalik tellida tasulisi koolitusi. Võite oma asutusega saata tellimuse vastavalt teie vajadustele, mille kohaselt koostame siis just teie koolitusele sobiva õppekava.

Ühingu koolitusjuht on Kadi Lukanenok, kontakt: kadiluka@gmail.com