Lugemisraskus (düsleksia) koolieas

See on koolitus Sulle, klassiõpetaja, aineõpetaja, tugitöötaja, lapsevanem!

Kõigile neile, kes puutuvad kokku I ja II kooliastme lugemisraskusega õppijatega

Õppekava

Eesmärk täiendada õpetajate teadmisi ja oskusi lugemisraskuse ilmnemisest.

Õpiväljundid.

Koolitusel osalenu teab:

• lugemisraskuse tunnuseid, oskab märgata õpilase lugemisraskust

• võtteid lugemise õpetamiseks ja toetamiseks

• väärtustab individuaalset lähenemist ja õppetöö kohandamist lugemisraskusega õpilasele sobivaks

Õppe sisu:

1. Lugemisraskuse olemus ja põhjused

2. Lugemisraskuste mõju õppimisele

3. Õppetöö kohandamise võimalused töös lugemisraskusega õpilastega.

 

Õppemeetodid: Koolitusel kombineeritakse erinevaid täiskasvanuõppe meetodeid. Kasutusel on miniloengud, arutelud, kogemuste
vahetus.
Õppemaht: 4 akadeemilist tundi, millest 3 tundi auditoorset ja 1 iseseisvat tööd
Õppekeskkond ja -vahendid: Õpe toimub täiskasvanute õppimist toetavates koolitusruumides. 

Õppematerjalid on koostanud Kadi Lukanenok

Õppe lõpetamise tingimused

  • Aktiivne osalemine ja kaasamõtlemine

Lõpetamisel täiendkoolituse tõend neile, kes osalenud auditoorses töös vähemalt 80%

Koolitaja Kadi Lukanenok  on Tallinna Ülikooli õppejõud, eripedagoogide koolitaja, düsleksia-alaste projektide juht ja õppevara autor.

Õppekava kinnitamise aeg: 2023