Lugemisühing kaasab düsleksiaga laste vanemaid

Iga vanem soovib oma lapsele parimat tulevikku. Lugemis- ja kirjutamisraskustega (sh düsleksiaga ja düsgraafiaga) laste vanemaid ajendab reeglina tegutsema soov kindlustada oma lastele parimad võimalused hariduse omandamiseks. Üksiku lapsevanema tasandil on aga väga raske suuri muutusi luua. Eestis puudub hetkel lugemis - ja kirjutamisraskusega laste vanemate katusorganisatsioon. See teeb laste huvide kaitsmise kooli ja kohaliku omavalitsuse tasandil keeruliseks. Maailmapraktika kogemusele tuginedes teame, et võtmeroll muutuste loomisel peitub just lapsevanemate aktiivses kaasamises haridusse.

Seetõttu on Eesti Lugemisühing läbi viimas projekti “Eesti Lugemisühingu võimekuse tõstmine düsleksiaga laste vanemate huvide esindamisel hariduspoliitikate kujundamisel läbi düsleksia teema nähtavuse suurendamise“. Projekt algas  2023. a. aprillis ja kestab ühe aasta, see saab teoks tänu Aktiivsete Kodanike Fondi toele. 

Soovime avalikkuse ette tuua Eesti oma “Jamie Oliverid“ ja "Rootsi kuningad“ – ühiskonna poolt tunnustatud inimesed, kes on valmis jagama oma kogemust elust düsleksia ja/või düsgraafiaga.  Usume, et mida enam on inimesi, kes on valmis olema avatud ja rääkima avalikult oma väljakutsetest, seda sallivam on kogu ühiskond.   

Samuti soovime tõsta erinevate haridussüsteemi osapoolte informeeritust lugemis- ja kirjutamisraskusega laste vanemate seisukohtadest.  Näeme, et see on väga oluline tagamaks võrdseid võimalusi kõigile lastele Eestis.

Kui soovid kaasa lüüa, anna julgelt endast märku kairekroos1@gmail.com

 

 

Projekti eesmärkideks on

  • kokku kutsuda lugemis-ja kirjutamisraskusega laste vanemate esinduskogu;

  • pakkuda tänapäevast ja teaduspõhist teavet lugemis-ja kirjutamisraskustest, sh jagada edulugusid;

  • koondada ja jagada lapsevanemate seisukohti teiste haridussüsteemi osapooltega eesmärgiga leida koos lahendusi, mis tagaksid lugemis- ja kirjutamisraskusega lastele ja noortele tõhusa abi.