Lõppes väikeste kodu-uurijate uurimistööde konkurss „Terves kehas terve vaim”

Paide õpetajate, Eesti Lugemisühingu liikmete poolt algatatud ja juhitud üleriigiline väikeste kodu-uurijate tegevus - uurimistööde koostamine ning käsikirjaline vormistamine on jätkusuutlik ka 12 aastat hiljem. Konkursile teemaga „Terves kehas terve vaim” esitati 93 uurimistööd 11 koolist.

2021\22 õppeaastal on kõige usinamad kodu-uurijad olnud Lümanda Põhikoolis,, Kuressaare Hariduse Koolis, Vastseliina Gümnaasiumis, Tarbja Lasteaed-Koolis, Kuusalu Keskkoolis, Märjamaa Gümnaasiumis, Haljala Koolis, Simuna Koolis, Jüri Gümnaasiumis, Aegviidu Koolis ja Soomes Riihikallioni Koolis. Soome koolist esitatud 11 töö hulgas on seitse koostatud vene keeles. Traditsiooniline tänupäev kõigile osalejatele toimub septembrikuus. Väikeste kodu-uurijate tegevust toetab Järvamaa Muuseum ja Tallinna Ülikooli Pedagoogika Arhiivmuuseum ning ajakiri Hea Laps.

Heli Prii,
võistluse algataja