Tegevus

EstRA korraldab kursusi, seminare, konverentse, näitusi ja muid üritusi, võib anda välja oma häälekandjat ning kirjastada ühingu eesmärkidele vastavaid trükiseid. EstRA tegevus ei ole suunatud majandusliku kasu saamisele

EstRA tegevusaruandeid aastate kaupa:

2019

2018

2017

2016

2015

EstRA aastaaruanded:

2019

2018

© 2020 Eesti Lugemisühing