ARUTELUD KOOSTÖÖPARTNERITEGA

2022. aasta märtsis kutsusime kokku ümarlaua, kus olid esindatud Eesti Logopeedide Ühing, Tallinna Ülikool ja Harno Rajaleidja Keskus. Ümarlaua eesmärgiks oli kuulata partnerorganisatsioonide nägemust hetkeolukorrast seoses lugemisraskuse, sh düsleksia terminoloogia temaatikaga.  

Teine terminoloogiale keskenduv töine arutelu leidis aset 2023. a juunis Tallinna Ülikkolis. Osalesid ka Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituudi eripedagoogika osakonna teadlasi ning koolilogopeede-praktikuid.

DÜSLEKSIA TEABEPÄEVAD

Oktoober on düsleksiateadlikkuse kuu. Nii nagu kogu maailm, nii oleme ka meie püüdnud tähistada seda päeva nime all "Düsleksia teabepäev". Koostöös Tallinna Keskraamatukoguga on aastate jooksul toimunud neli avalikkusele suunatud üritust, kus on käsitletud lugemis- ja kirjutamisraskustega seotud temaatikat.

Loe täpsemalt Düsleksia teabepäevadest SIIT

OSALEMINE ARVAMUSFESTIVALIL

2022. a Paide arvamusfestivali Noortealal oli fookuses düsleksia teema. Eesti Lugemisühingu düsleksia osakond korraldas arvamusfestivalil düsleksia teemalise arutelu. Arutelus keskendusime noorte inimeste kokkupuutele ja kogemusele seoses lugemisraskustega (sh düsleksiaga).

Oma kogemust jagasid düsleksiaga noorte vanemad, nüüdseks täiskasvanuks saanud inimesed. Nad vaatasid tagasi oma koolikogemusele ja meenutasid toonast toimetulekut. Publiku hulgast tundsid paljud ära iseennast. Üritust juhtus ajakirja Eesti Naine peatoimetaja Heidit Kaio. Kuula arutelu SIIT

KONVERENTSID

"Lugemisraskus: uskumustest toetamiseni" 14.-15. oktoobril 2022 Tallinna Ülikoolis.

Konverentsi vastu oli suur huvi nii pedagoogide kui lapsevanemate seas. Peaesinejate prof Richard Boon'i ja John Hodges'i (USA) ning Tallinna Ülikooli teadlaste Piret Soodla, Maris Juhkami ning Kati Ausi ning Helsingi Ülikooli doktorandi Ita Puusepa ettekanded ning konverentsi fotod leiad SIIT