Eesti Lugemisühingu visioon ja missioon uuenevad KÜSK-i toetusel

MTÜ Eesti Lugemisühing on asutatud 1992. a ühena esimestest MTÜ-dest tollases Eestis. 
Maailm meie ümber on muutunud ja küllap oleme seda ka meie.
Just seetõttu oleme perioodil 1. aprill – 31. juuli 2023 KÜSK vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava vooru raames värskendamas ühingu visiooni ja missiooni. 13. mail toimus strateegia arutelupäev MTÜ Hooling ruumides Tallinna vanalinnas, millele eelnes elektrooniline küsitlus ühingu liikmete hulgas. Järgmisena tulevad strateegiaga seotud teemad arutusele juba 16. juunil Maardus toimuval aastakonverentsil. Ühingu strateegiline tegevuskava kolmeks aastaks valmib juuliks 2023.
 

Projekti nõustab arenguekspert Ivika Nõgel.  Ivika on tunnustatud projektijuht, koolitaja, moderaator ning nõustaja. Antud projekti raames hindame kõrgelt Ivika  märkimisväärset kogemust  kogukonna arengu ning kaasamise teemadel.  Usume elukestvasse õppesse ning meil on palju õppida Ivika kogemustest töös teiste vabaühendustega sarnastele väljakutsetele lahenduste leidmisel.  

KÜSK toetab projekti 4000 euroga.