Kultuurid kohtusid Lugemispesas

29.-31. märtsil külastasid Eestit kolleegid Soome ja Läti koolidest, lasteaedadest ja ülikoolidest. Nad tegid seda Eesti Lugemisühingu Lugemispesa projekti raames, see on osa projekti rahvusvahelisest võrgustumisest: mullu septembris käisime meie Soomes tutvumas sealsete Lugemispesade tegemistega.

Eestis võõrustasid külalisi Maardu Gümnaasium ja Maardu lasteaed Rõõm, Eesti Rahvusvaheline
kool, Asunduse lasteaed ja Tallinna Keskraamatukogu. Külaskäigud aitasid leida kinnitust
tehtule ja andsid mõtteainet uuteks tegevusteks. Nagu külalised ütlesid: „Õpetajatena me otsime
uusi ideid ja inspireerivaid tegevusi“.

Lastekirjanduse Keskuses toimus koos kolleegidega Eestist meeleolukas õhtu „Kultuurid
kohtuvad Lugemispesas“.

Alustuseks lõid meeleolu imelised noored muusikud Ääsmäe koolist Tiina Selke juhendamisel, kes esitasid mitmeid originaalpalu, mis juhendaja just neile loonud oli ja said ühise musitseerimisega suurepäraselt hakkama.

Lugemisühingu hea koostööpartner Lastekirjanduse Keskus ise on kultuuride kogunemise koht oma
raamatute, kujunduse ja näitustega. Keskuse direktor Triin Soone tutvustas tegevusi ja plaane.

Lisaks kokku tulnud rahvaste kultuuridele otsiti töötubades viise, kuidas erinevaid kultuurielemente
tuua lugemispesadesse ja lugemis-kirjutamisõpetusse. Tiina Selke juhatusel õpiti looduslikke pille
mängima, Kadi Lukanenokiga voldikraamatut meisterdama koos jutu ja kujundusega, Eeva Küti
eestvedamisel lugemisjoogat tegema ja lõpuüllatuseks bachatat tantsima Elisabeth Grossi eestvõttel.

Eesti Lugemisühingu projekt Lugemispesa (www.lugemispesa.eu) sai alguse 2004. aastal, mil toimus
esimene lugemispesa mentorite koolitus Tallinna Ülikoolis. Sellest ajast on koolitatud tuhandeid
õpetajaid ja tehtud sadu lugemispesasid lasteaedadesse, koolidesse, raamatukogudesse ja
kodudesse.

Projekt on saanud 2009. aastal Euroopa Innovatiivse Kirjaoskusprojekti tiitli 2009.  Seda tiitlit antakse välja kord kahe aasta jooksul Rahvusvahelise Kirjaoskusühingu ja Euroopa Kirjaoskusühingute Föderatsiooni FELA (www.literacyeurope.org) poolt.

Rahvusvaheline koostöö Soome ja Läti kolleegidega algas 2021.aastal ja jätkub projekti lõpukonverentsiga sel suvel Riias 23.-24. juulil koostöös FELA, Läti ülikooli ja Läti Rahvusraamatukoguga.

Projekti toetavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu NordPlus Horizontal programm, KÜSK, Tallinna
Kodurahu programm ja tasuta sõiduga Tallinna linn.

Kel on huvi projekti vastu, leiab kontaktid ühingu ja projekti kodulehelt.

Tasub uurida, sest projekt on osalejate hinnangul „inspireeriv kogukond üksteiselt õppimiseks“.